นวัตกรรมจากวิศวลาดกระบังในงาน Thailand Industrial Fair & FoodPack Asia 2015

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยความสำเร็จในความร่วมมือกับบริษัท ที.บี.พี. พับลิเคชั่น จำกัด ในงาน Thailand Industrial Fair 2015  มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตที่ครบวงจรนี้ โดยจ้ดแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ BITEC บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเวทีการค้าของไทยและอาเซียน ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไทย

“บรรยากาศงาน Thailand Industrial Fair 2015 และ Food Pack Asia 2015 คึกคักเป็นพิเศษ ประกอบด้วยมหกรรมงานจัดแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำมากกว่า 1,200 บูธ เน้นหนักสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  กว่า 600,000 รายการ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยและอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และคว้าโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนที่กำลังมาถึง ทันทีที่มีการเปิดเสรีความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างชาติอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้มาชมและเลือกสรรเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้จากบริษัทชั้นนำ ที่นำเทคโนโลยีล่าสุดมาเปิดตัว เพื่อรองรับการขยายการลงทุนหรือเสริมศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน ผู้แสดงสินค้ายังพร้อมใจกันนำเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้อุตสาหกรรม มาลดราคาตั้งแต่ 30-70% ก่อให้เกิดมูลค่าการซื้อขายภายในงานและการซื้อขายต่อเนื่องในช่วง 6 เดือนแรกของปี 58 นับพันล้านบาท ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาทางเทคโนโลยีและการเสวนาเชิงกลยุทธ์ที่เข้มข้น เพื่อลับสมอง เตรียมความพร้อม และเสริมเขี้ยวเล็บด้านการแข่งขันให้แก่นักธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างครบเครื่อง รวมทั้ง บริการให้คำปรึกษาฟรี โดยผู้ชำนาญการสาขาต่างๆ จากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำกว่า 60 องค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ได้จัดแสดงนวัตกรรมสุดล้ำในงาน Thailand Industrial Fair 2015  เช่น หุ่นยนต์ไซร่า ผลงานจากศูนย์วิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวลาดกระบัง ออกแบบและผลิตโดยทีมนักวิจัย นับเป็นหุ่นยนต์ช่วยช้อบปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับผู้พิการและคนสูงวัย, หุ่นยนต์ดินสอ เป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุฝีมือคนไทยส่งออกต่างประเทศ โดย ซีที เอเซีย โรโบติกส์, รถลากจูงไฟฟ้าอุตสาหกรรม SRR 24 -400 ไร้มลพิษและประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล เพื่อโลกสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ราคาประหยัดกว่ารถลากจูงนำเข้าหลายเท่าตัว, นวัตกรรมสุดล้ำ ระบบชาร์จพลังงานแบบไร้สายสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า ที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกของอาเซียน ไร้มลพิษและประกายไฟ โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก สามารถชาร์จพลังงานผ่านน้ำทะเล พื้นซีเมนต์ หรือพื้นถนนลาดยางได้ด้วย”

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี กล่าวเสริมว่า “การพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสำคัญยิ่งและต้องร่วมมือกันใกล้ชิด ภาครัฐและเอกชนก็จะต้องสนับสนุนงบประมาณการวิจัยที่เพียงพอและต่อเนื่องเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ นำเอานวัตกรรมใหม่ไปเพิ่มศักยภาพของประเทศได้ในระยะยาว ต่อไปประเทศไทยจะเป็นฐานขยายตลาด และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลหลังเปิดประชาคมอาเซียน”