เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตร Retail Management: The Best Practices Series หลักสูตรเรียนลัดเอาใจเถ้าแก่รุ่นใหม่ ต่อยอดธุรกิจได้ใน 3 เดือน

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat) และศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ( M Academy ) เปิดหลักสูตร “Retail Management: The Best Practices Series” ที่พัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือเถ้าแก่ใหม่ เน้นการเรียนจากผู้รู้ ดูจากงานจริงทีไม่มีอยู่ในตำรา และถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจค้าปลีก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 1 จากซ้าย) แถลงความพร้อมร่วมกับ คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมคไทย จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6

หลักสูตร “Retail Management: The Best Practices Series” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat) โทร. 02-226-4507-8,02-613-2247 หรือ www.conc.tbs.tu.ac.th E-mail : conc@tbs.tu.ac.th