ความร่วมมือระหว่างบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาและธนาคารซิตี้แบงก์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบริหารเงินสด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้แต่งตั้งให้ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารเงินสดอย่างเป็นทางการ ผ่านการรวมศูนย์การจัดการทั้งในและต่างประเทศ การเชื่อมต่อทางอิเลคทรอนิกส์ และ ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานธุรกรรมการเงินของบริษัท

มร. ดาเรน บัคลีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารซิตี้แบงก์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก CPN ให้เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารเงินสด ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินสดเป็นระยะเวลายาวนาน ระบบเทคโนโลยีการธนาคารที่ทันสมัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารซิตี้แบงก์มุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านการทำธุรกรรมของ CPN ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในฐานะที่ CPN มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศธนาคารซิตี้แบงก์คาดหวังที่จะเป็นธนาคารแห่งทางเลือกที่ให้คำแนะนำและเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจในต่างแดนให้กับ CPN เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า CPN และ ธนาคารซิตี้แบงก์จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในระยะยาว”

ในปลายปี พ.ศ. 2556 เมื่อ CPN ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านระบบปฏิบัติงานบริหารการเงิน CPN ได้ ตระหนักว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกธนาคารหลักหนึ่งแห่งที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารเงินสดแบบครบวงจร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของ CPN ด้วยบริการธุรกรรมการธนาคารที่ครบครัน ประวัติการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับและเครือข่ายของธนาคารในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก หลังจากได้รับการคัดเลือก ธนาคารซิตี้แบงก์ก็ได้ดำเนินการและเริ่มให้บริการจัดการบริหารเงินสดแก่ CPN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระบบการจัดการบริหารเงินสดของธนาคารซิตี้แบงก์ที่ให้บริการแก่ CPN มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ การตรวจสอบและควบคุมแบบรวมศูนย์กลาง การเพิ่มผลตอบแทนโดยการปรับโครงสร้างสภาพคล่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการประมวลผลธุรกรรมด้วยระบบอัตโนมัติ นอกเหนือจากระบบบริหารเงินสดที่มีประสิทธิภาพแล้ว ธนาคารซิตี้แบงก์ยังมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ที่เปี่ยมประสบการณ์ที่จะคอยช่วยให้คำแนะนำและบริการแก่ทีมงานของ CPN เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า “การบริหารเงินสดที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเครือข่ายที่ครอบคลุม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ CPN เนื่องจากเราต้องทำธุรกรรมกับผู้เช่าและผู้ให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ธนาคารซิตี้แบงก์มีความเข้าใจต่อปัญหาในการทำงานที่เราเผชิญอยู่ และได้แสดงให้เห็นว่าซิตี้แบงก์มีความสามารถและประสบการณ์ตรงที่ช่วยตอบโจทย์ต่อความต้องการของเราได้ ระบบของซิตี้แบงก์ช่วยให้เกิดความสะดวก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารเงินสดของ CPN ได้เป็นอย่างดี”

จุดเด่นของโซลูชั่นแพคเกจที่ซิตี้แบงก์นำเสนอให้แก่ CPN ได้แก่ 1) ระบบ Cash Pooling อัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมต่อด้านการบริหารสภาพคล่องระหว่างบริษัทในเครือของ CPN 2) แบบปฏิบัติการจัดเก็บเงินและการตรวจสอบยอดเงินบัญชีธนาคารอัตโนมัติ และ 3) กระบวนการสั่งจ่ายเงินครบวงจรแบบรวมศูนย์กลางที่ช่วยลดระยะเวลาการทำงานสำหรับธุรกรรมการเงินทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์จะดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ความต้องการด้านการบริหารเงินสดภายในประเทศของ CPN จะได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และธนาคารซิตี้แบงก์ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและการบริการด้านธุรกรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่จำเป็น เมื่อ CPN พร้อมที่จะขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปในอนาคต