นิทรรศการสถาปนิกไทยในเวทีโลก

งานสถาปนิก’58 ASA NEXT ตัวตนคนไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “ASA NEXT l ตัวตนคนไทย” โดยมีความมุ่งหวังที่จะแสดง ตัวตน ของ ‘คน’ ไทย อย่างแท้จริง และหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้รับรู้ถึง ตัวตนของสถาปนิกไทยคือ นิทรรศการสถาปนิกไทยในเวทีโลก ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าว ได้รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลจากหลากหลายสาขาในระดับสากล ของสถาปนิกชาวไทย 18 องค์กร มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก และประชาชนชาวไทยได้เข้าชม

การจัดแสดงนิทรรศการสถาปนิกไทยที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก เป็นการแสดงศักยภาพของกลุ่มสถาปนิกชาวไทยที่มีผลงานได้รับรางวัลจากนานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานสถาปนิก 58 ได้มอบหมายให้ คุณสุรชัย เอกภพโยธิน และคุณจุฑาทิพย์  เตชะจำเริญ แห่งบริษัทออฟฟิศ เอที จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำผลงานของสถาปนิกชาวไทย มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงความสามารถและตัวตนของสถาปนิกไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว จาก olHolcim  Award รางวัลชนะเลิศ LEED Gold certification  รางวัลระดับ Silver Award Winner of 2014 จาก Fritz Hoger Preies รางวัล Grand Prize ของ Wienerbeger Brick Awards รางวัล  AR Awards นอกจากนี้นิตยสาร Art+Auction ยังโหวตให้สถาปนิกไทยบางท่านเป็นหนึ่งใน 100 Most Powerful People in the Art World  รวมทั้งการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ French Academie d’Architecture เป็นต้น

จากรางวัลระดับนานาชาติดังกล่าว สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถาปนิกไทยเริ่มมีบทบาทอย่างแท้จริงในวงการสถาปัตยกรรมนานาชาติ  เนื่องจากผลงานที่จัดแสดงนั้นเป็นผลงานระดับพรีเมี่ยม เป็นที่รู้จักของคนไทยและคนต่างชาติ สวยงามทั้งการออกแบบและเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า  บางผลงานจะมีทั้งภาพและโมเดลจัดแสดงให้ชมเป็นครั้งแรก  โดยผลงานขององค์กรสถาปนิกไทย 18 แห่งได้แก่  คุณกุลภัทร ยันตรศาสตร์ จาก wHY ,ดร.สุเมธ ชุมชาย ณ อยุธยา, คุณระวีวรรณ โชคสมบัติชัย จาก VeeV Design, ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา จาก Bangkok Project Studio, คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ จาก Wallasia, คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค จาก DBALP, บริษัท A49 จำกัด  บริษัทสถาปนิกกรุงเทพ (OBA ), Architectkidd ร่วมกับดร.สิงห์ อินทรชูโต,  บริษัท Department of Architecture จำกัด, บริษัทออฟฟิศ เอ ที จำกัด, บริษัทสถาปนิกสมดุล จำกัด, บริษัทซุปเปอร์แมชชีน สตูดิโอ, บริษัทสถาปนิกวิน วรวรรณ จำกัด, คุณปฐมา หรุ่นนักวิทย์ จากบริษัทเคสสตูดิโอ, บริษัทดีไอ ดีไซน์ จำกัด, บริษัทสเปซไทม์ อาคิเทค จำกัด และสถาบันอาศรมศิลป์

นิทรรศการ สถาปนิกไทยที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก จะจัดแสดงในงานสถาปนิก’58 ASA NEXT ตัวตนคนไทย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี