ไอเอสเอสพี ดัน “คลาวด์” สนองนโยบายรัฐ ช่วย SME ไทย แข่งขันยุคดิจิตอล อีโคโนมี

ไอเอสเอสพี สนับสนุนนโยบายรัฐ “ดิจิตอล อีโคโนมี” แนะเอสเอ็มอีไทยปรับตัวใช้ “คลาวด์” เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันเมื่อเปิดเสรีอาเซียนช่วงปลายปี มั่นใจเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตอบโจทย์ธุรกิจโลกอนาคต ลดต้นทุนไอที สามารถยืดหยุ่นการทำงานและเลือกใช้ได้ตามต้องการ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจไทย

นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ISSP กล่าวสนับสนุนนโยบาย “ดิจิตอล อีโคโนมี” ว่า จะสามารถพัฒนาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตต่อเนื่องและเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ใช้เทคโนโลยีไอที มาเสริมความแข็งแกร่งและช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี และเมื่อภาครัฐมีความชัดเจนในเชิงนโยบายแล้ว ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องวางแผนนโยบายของธุรกิจให้สอดรับไปกับภาวะแข่งขันของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต ให้สอดรับไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ในเรื่องการค้นหาสินค้าและบริการ  คือ ต้องการความสะดวก ความรวดเร็วในการเข้าถึงรายละเอียด ด้วยการค้นหาผ่านระบบออนไลน์ มีการตัดสินใจที่รวดเร็วผ่านการหาข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ประกอบการ หรือเอสเอ็มอี จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนการตลาดที่ให้มีความหลากหลายในเรื่องช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย  เรื่องการจัดการหน้าร้านบนเว็บไซต์  การบริหารคลังสินค้าที่สามารถตรวจเช็คสต็อคสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถวางแผนจัดซื้อสินค้าที่ขาดได้อย่างทันท่วงที และไม่ต้องสต็อกสินค้าที่ยังมีอยู่เกินความจำเป็น หรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการด้านบัญชี, ระบบบัญชีเงินเดือน  หรือระบบอีเมล์ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำได้เหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องลงทุนสร้างไอทีเซ็นเตอร์เป็นของตนเอง แต่สามารถใช้บริการสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านระบบ “คลาวด์” ได้อย่างสะดวก และไม่เป็นภาระเรื่องต้นทุนที่มากเกินความจำเป็น

นายบัณฑิต กล่าวว่าไอเอสเอสพีมีความเชื่อมั่นว่าคลาวด์ จะเป็นคำตอบช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทย ตลาดเออีซี หรือแม้แต่ตลาดโลกได้ ดังนั้นก่อนจะเปิดเออีซี ธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัว เพราะว่าคู่แข่งที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย สามารถเข้ามาเริ่มทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จะไม่มีเรื่องข้อด้อยกว่าในเรื่องการจัดตั้งบริษัท หรือการวางระบบบริหารจัดการที่ยุ่งยากอีกต่อไป  เพราะคลาวด์ เป็นตัวช่วยที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในโลกอนาคตได้อย่างแท้จริง สิ่งที่จะเป็นจุดแข็งของธุรกิจในอนาคต จะไปแข่งในเรื่องของตัวสินค้า และเรื่องความสามารถในการให้ข้อมูลถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด

เมื่อแนวโน้มการค้าของโลกอนาคต จะเป็นไปในรูปแบบของ “ดิจิตอล อีโคโนมี” และเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจหลีกเลี่ยงได้ยาก ฉะนั้นจึงต้องปรับตัวแล้วหันมาเลือกใช้เทคโนโลยีคลาวด์ มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจแล้ว อย่างน้อยที่สุด คือมันเป็นช่องทางการทำการตลาดที่คุณต้องมีแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายของ และเพิ่มรายได้  เพราะทุกวันนี้ทุกคนใช้มือถือ ใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา การทำให้สินค้าและบริการของเราเป็นที่รู้จักมากชึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการทำการตลาดที่มากขึ้น เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจอย่างแน่นอน ฉะนั้นเมื่อเอสเอ็มอีไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้ว เมื่อเปิดเออีซี เราก็จะสามารถไปแข่งขันในโลกการค้าเสรีได้อย่างแข็งแรง” นายบัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย