ห้ามพลาด ! เกียวโตเปิดให้ชม 18 วัดโบราณสถานเป็นกรณีพิเศษในช่วงโกลเด้นวีค

รัฐบาลนครเกียวโต เมืองมรดกโลกของญี่ปุ่น เปิดให้ประชาชนชมสมบัติโบราณ ที่เก็บไว้ในวัดและศาลเจ้า 18 แห่งเป็นกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดยาว หรือโกลเด้นวีค
 
ในช่วงสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 พฤษภาคมเป็นช่วงวัยหยุดยาวต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่น หรือ โกลเด้นวีค รัฐบาลลนครเกียวโต ร่วมกับหนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมบุน จะเปิดให้สาธารณชนเที่ข้าเยี่ยมชมวัดโทฟุคุจิ สามารถชมโบราณวัตถุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติเป็นกรณีพิเศษ
 
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น ประตู “ซันมน” ประตูไม้โบราณอายุ 590 ปี ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความกว้าง 25.5เมตร และสูง 22 เมตร, พระพุทธรูปโฮคัน ซันคันโยไร สมบัติโบราณทั้งหลายอยู่ในวิหารที่ปกติจะไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเพดานอันวิจิตรสวยงาม ที่วาดโดยพระภิกษุคนสำคัญของแดนอาทิตย์อุทัย เมื่อหลายร้อยปีก่อน
 
นอกจากนี้ยังมีวัดและศาลเจ้าในเกียวโตรวม 18 แห่ง เปิดให้ประชาชนชมสมบัติชิ้นสำคัญเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤษภาคม โดยเก็บค่าบัตรผ่านประตูคนละ 800 เยน (ประมาณ 240 บาท) อย่างไรก็ตาม วัดและสถานที่ต่างๆ อาจเก็บค่าเข้าชมในอัตราที่แตกต่างกันไป