เปิดแผนลงทุน “สหพัฒน์” ปี 58 จับมือพันธมิตรจากญี่ปุ่น ตะลุยอีคอมเมิร์ซ

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปีในการจัดงาน “สหกรุ๊ปแฟร์” นอกจากจะเป็นงานจัดแสดงและลดราคาสินค้าแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงจะเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุน

สำหรับในปีนี้ บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์  ยืนยันว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศติดลบไปถึง 4%  ไม่ขยายตัวตามเป้าหมาย  แต่เครือสหพัฒน์ยังคงประกาศแผนลงทุนในปี 2558 ดังนี้