งานที่จะหายไปในอีก 5 ปีข้างหน้าในญี่ปุ่น

งานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหม ปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะความสามารถกันหลากหลายแขนง รวมทั้งเร่งสปีดการแข่งขันในด้านต่างๆ แต่มีบางสายงานที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจมีแนวโน้มที่จะหายไป หรือเรียกว่ามีการจ้างงานกำลังคนลดลงจนถึงหายไปได้ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือประมาณปี 2020 งานของคุณจะเป็นเช่นไร ที่ญี่ปุ่นมีการคาดการณ์ของงานดังกล่าว มีงานใดบ้างที่มีแนวโน้มจะหายไป
 
แรงงานในโรงงานบางแห่ง
เช่นในไลน์การผลิตอาหาร หรือขนมปัง ขนมต่างๆ งานในสายการผลิตเช่นนี้จะถูกลดกำลังคนลง และนำหุ่นยนต์ Robot เข้ามาปฏิบัติการแทนที่
 

 
แรงงานตำรวจที่ต้องอยู่ประจำตามป้อมยาม
การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ถูกนำมาติดตั้งและปฏิบัติการแทนแรงงานคน
 

 
บุคคลากรในโรงเรียน
ในอนาคตการมีการขยายตัวของโลกดิจิตอลและการพัฒนาด้านไอที ทำให้การสื่อสารมีหลากหลาย การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของการสื่อสารผ่านมือถือดิจิตอลหรือช่องทางออนไลน์มีความเป็นไปได้สูงมาก จึงเป็นไปได้ที่จะลดจำนวนบุคคลากรที่ต้องมาสอนลง
 
คนขับรถไฟ รถเพื่อการอุตสาหกรรมต่างๆ
ในอนาคตจะมีการพัฒนาในรูปแบบรถหุ่นยนต์หรือระบบขับเคลื่อนแบบออโต้เข้ามาแทนที่แรงงานในปัจจุบัน และการทำงานระบบ Auto ที่เข้ามาแทนที่คนในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก
 

 
ร้านเช่าวีดิโอ
เช่นเดียวกับเหตุผลในการพัฒนาของโลกออนไลน์และดิจิตอล ร้านเช่าวิดิโอในปัจจุบันอาจไม่จำเป็นสำหรับอนาคต เพราะลูกค้าจะหันไปช่องทางที่สะดวกมากกว่า
 
งานที่ต้องใช้แรงงานคนในการรับออเดอร์
เพราะระบบคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทแทนที่ การสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถลดบุคคลกรที่ต้องทำตรงส่วนนี้ลงได้
 
จะเห็นว่าญี่ปุ่นพัฒนาระบบหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนำมาทดแทนแรงงานคนในอนาคต โรงงานอุตสากรรมต่างๆ อาจค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบหุ่นยนต์กันแล้ว แล้วงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้อยู่ในข่ายของงานที่อาจไม่ต้องใช้แรงงานคนไหม