เม็ดเงินโฆษณา ก.ย. 58 ดิ่งลงเหลือ 9,676 ล้านบาท หล่นทั้ง ทีวีดิจิตอลเหลือ 1.6 พันล้าน อนาล็อก 4 พันล้าน


by admin
14-10-2015 00:00:00

นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยถึงการใช้เม็ดเงินใช้ในการลงสื่อโฆษณาของ เดือนกันยายน 2558 มีมูลค่ารวม 9,676 ล้านบาท ลดลง จากเดือน กันยายน 2557 ที่ใช้ไป 10,467 ล้านบาท 

โดยเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อก 4,413 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45.61 %  และใช้ไปกับทีวีดิจิตอล 1,642 ล้านบาท) หรือคิดเป็นสัดส่วน 16.97 %

จะเห็นได้ว่า งบโฆษณาส่วนใหญ่ยังคงใช้ไปกับทีวีอนาล็อก แต่ลดลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเทียบกับเดือนที่แล้ว ในขณะงบโฆษณาทีวีดิจิตอลลดลงไปเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว (สิงหาคม 2558 ใช้งบ 1,785 ล้านบาท)   

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนปีที่แล้ว  คือ สื่อในโรงภาพยนต์ 401  ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 352 ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 443 ล้านบาท สื่ออินเทอร์เน็ต 94 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง  คือ วิทยุ 449 ล้านบาท หนังสือพิมพ์ 955 ล้านบาท นิตยสาร 379 ล้านบาท สื่อณ.จุดขาย 327  ล้านบาท 

                ทั้งนี้ เม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง เป็นไปตามคาดการณ์ของ Group M  มีเดียเอเยนซี่ ที่ได้ออกมาระบุถึงเม็ดเงินโฆษณาในปีนี้คาดว่าจะลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายที่ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้ามีการตัดงบโฆษณา เนื่องจากเศรษฐกิจซบเซา 

 

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter