งบโฆษณา 10 เดือน (ม.ค-ต.ค.) ปี 58 ทะลุ 1 แสนล้าน

เมื่อดูภาพรวมงบโฆษณาช่วง 10 เดือน คือ ระหว่างเดือน มกราคม- ตุลาคม 2558  ใช้งบโฆษณาไปทั้งสิ้น 101,785 ล้านบาท เติบโต 4.84 %  ของช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว

นีลเส็น ประเทศไทย ระบุว่า งบโฆษณาผ่านสื่อทีวี (อนาล็อก) 48,262 ล้านบาท ลดลง 8.14 % เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 หรือ คิดเป็นสัดส่วน 47.42 %  ในขณะที่ใช้งบผ่านทีวีดิจิทัล  17,609 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.30 % 

ในขณะที่เคเบิลทีวี /ทีวีดาวเทียมใช้งบ 5,058 ล้านบาท ลดลง 19.22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ วิทยุ 4,589 ล้านบาท สื่อโรงภาพยนตร์ 4,059 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 3,509 ล้านบาท สื่อเคลื่อนที่ 3,683 ล้านบาท และสื่ออินเทอร์เน็ต 886 ล้านบาท

สื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง สื่อหนังสือพิมพ์ 10,009 ล้านบาท นิตยสาร 3,541 ล้านบาท สื่อในห้าง 571 ล้านบาท