งบโฆษณา 10 เดือน (ม.ค-ต.ค.) ปี 58 ทะลุ 1 แสนล้าน


by admin
16-11-2015 00:00:00

เมื่อดูภาพรวมงบโฆษณาช่วง 10 เดือน คือ ระหว่างเดือน มกราคม- ตุลาคม 2558  ใช้งบโฆษณาไปทั้งสิ้น 101,785 ล้านบาท เติบโต 4.84 %  ของช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว

นีลเส็น ประเทศไทย ระบุว่า งบโฆษณาผ่านสื่อทีวี (อนาล็อก) 48,262 ล้านบาท ลดลง 8.14 % เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 หรือ คิดเป็นสัดส่วน 47.42 %  ในขณะที่ใช้งบผ่านทีวีดิจิทัล  17,609 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 17.30 % 

ในขณะที่เคเบิลทีวี /ทีวีดาวเทียมใช้งบ 5,058 ล้านบาท ลดลง 19.22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ วิทยุ 4,589 ล้านบาท สื่อโรงภาพยนตร์ 4,059 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 3,509 ล้านบาท สื่อเคลื่อนที่ 3,683 ล้านบาท และสื่ออินเทอร์เน็ต 886 ล้านบาท

สื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง สื่อหนังสือพิมพ์ 10,009 ล้านบาท นิตยสาร 3,541 ล้านบาท สื่อในห้าง 571 ล้านบาท

 

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter