เม็ดเงินโฆษณา พ.ย. 58 ใช้ไป 10,643 ล้านบาท ทีวีอนาล็อก 4 พันล้านยังครอง ทีวีดิจิทัล 1.8 พันล้าน

นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยถึงการใช้เม็ดเงินใช้ในการลงสื่อโฆษณาของ เดือนพฤศจิกายน  2558 มีมูลค่ารวม 10,643 ล้านบาท ลดลง จากเดือน พฤศจิกายน 2557 ที่ใช้ไป  10,837  ล้านบาท

 โดยเม็ดเงินโฆษณายังคงใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเกือบครึ่ง 4,913 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 46.16 %  และใช้ไปกับทีวีดิจิทัล 1,804 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 16.95  %  เพิ่มขึ้นจากเดือน 2558 ใช้ไป 1,407  ล้านบาท (**งบทีวีดิจิทัล อาจต้องหักออก 30% จะเหลือ 1,262 ล้านบาท)

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่การใช้ลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมอย่าง เวิร์คพ้อยท์ ได้ย้ายจากทีวีดาวเทียม มาอยู่บนแพลทฟอร์ทีวีดิจิทัล

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว  คือ สื่อวิทยุ 576 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนต์ 474  ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 377 ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 384 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง  คือ หนังสือพิมพ์ 1,138  ล้านบาท นิตยสาร 328 ล้านบาท สื่อณ.จุดขาย 35 ล้านบาท  (ตัวเลขลดลงค่อนข้างเยอะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีข้อมูลจาก Tesco Lotus และบิ๊กซี)

สื่ออินเทอร์เน็ต 90  ล้านบาท  (ตัวเลขที่ลดลงเป็นผลมาจากเก็บข้อมูลเฉพาะเว็บไซท์ ไม่รวมงบโฆษณาออนไลน์อื่นๆ ที่มาจากสมาคม DAAT)