ตลาด FMCG ของไทยตกต่ำอย่างหนักในรอบ 7 ปี

บริษัทกันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ทำวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเชิงลึก ได้เปิดเผลถึงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยสินค้า FMCG หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคของคนไทยในปี 2558 พบว่า อัตราการเติบโตของตลาดกลุ่มสินค้า FMCG ทั้งอาเชียน และตลาดในประเทศไทย ตกลงถึง 50%   

โดยตกลงตั้งแต่ปี 2013 – 2015 ในสถิติ 10%, 5.1%, และเหลือ 4.6% ตามลำดับ จากในอดีตเคยเติบโตในอัตราเลข 2 หลัก

ทั้งนี้ การตกของตลาด FMCG ไม่ได้เกิดเฉพาะในไทยเท่านั้น แต่ตกต่ำทั้งตลาดเอเชีย โดยตกต่ำทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเขตในตัวเมือง และเขตนอกเมือง ในพื้นที่ต่างจังหวัด

แต่หากประเมินเฉพาะตลาดในไทยตลาด FMCG ในปี 2015 (ม.ค- ก.ย. 58) ตลาดเติบโตเพียงแค่ 1.2% เท่านั้น โตตำ่สุดในรอบ 7 ปี ที่เคยเติบโต 9% -10%.

 

เผย 6 ปัจจัยทำตลาด FMCG ร่วงหนัก

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ตลาด FMCG ร่วงหนัก มาจาก

1. ผู้บริโภครู้สึกไม่มั่นคง จากสภวะต่างๆ ที่เข้ามากระทบทั้งจากสถานการณ์ในต่างประเทศ และภาในประเทศจากปัญหาเศรษฐกิจ การมือง ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลในการจับจ่ายใช้สอย

2 ความถี่ในการออกไปจับจ่ายใช้สอยน้อยลง เหลือ 1 ครั้ง ต่อ 2 เดือน

3. เน้นจับจ่ายสินค้าที่จำเป็น  เช่น สบู่ ยาสีฟัน ลดการซื้อสินค้าพรีเมียม เช่น ครีมขัดผิว นมผงเด็กราคาแพง

4. ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ผู้บริโภคจะหันไปซื้อสินค้า ที่ร้านค้าแบบดั้งเดิม เช่น ร้านโชวห่วย ร้านสะดวกซื้อ เติบโตมากขึ้น แต่เป็นขาลงของ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งต้องสูญเสียทราฟฟิกลูกค้า และปริมาณการซื้อก็ลดลง

5. อีคอมเมิร์ซ

6. ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เฉลี่ย 5.4 ช่องทางต่อปี