เปลี่ยนจุดยืน! Twitter เตรียมขยายพื้นที่ทวีตจาก 140 เป็น 10,000 ตัวอักษร

ทวิตเตอร์ไม่ได้ยึดติดกับการจำกัดความยาวทวีตไว้ที่ 140 ตัวอักษร แต่มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่บางส่วนเริ่มหาทางเพิ่มขีดจำกัดข้อความทวีตให้ตัวเอง ด้วยการโพสต์ข้อความในรูปภาพถ่ายหน้าจอ ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากในการใช้งาน
 
ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวทวิตเตอร์ (Twitter) เพราะบริการเครือข่ายสังคมข้อความสั้นประกาศยกเลิกข้อกำหนดให้ผู้ใช้ส่งข้อความถึงกันโดยตรง หรือดีเอ็ม (direct message) ได้เพียง 140 ตัวอักษร ล่าสุด ทวิตเตอร์จัดเต็มให้ผู้ใช้ส่งข้อความได้สูงสุด 10,000 ตัวอักษร ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในช่วงเดือนกรกฎาคม
 
ซาชิน อการ์วาล (Sachin Agarwal) ผู้บริหารฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของทวิตเตอร์กล่าวถึงกำหนดการให้บริการส่งข้อความ DM ความยาว 10,000 ตัวอักษรผ่านทวิตเตอร์โดยไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัด จุดนี้ทำให้ข้อมูลที่ถูกยืนยันขณะนี้มีเพียงการจุดพลุให้บริการในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น
 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้จะยังไม่ครอบคลุมระบบการส่งข้อความทวีต (Tweet) ทั่วไป โดยทวิตเตอร์จะยังจำกัดจำนวนตัวอักษรในการทวีตไว้ที่ 140 ตัวอักษรเช่นเดิม
 
มีความเป็นไปได้สูงที่ทวิตเตอร์เปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการของตัวเองเพื่อแข่งขันกับบริการเครือข่ายสังคมรายอื่น เนื่องจากการส่งข้อความ Direct message ใน Facebook และ LinkedIn นั้นไม่มีการจำกัดความยาว
 
เบื้องต้น นักวิเคราะห์เชื่อว่า ทวิตเตอร์ยอมปลดเอกลักษณ์ตัวเองออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และนักลงทุน โดยความยาวข้อความ DM ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ใช้ได้รับข่าวสารความยาวพิเศษ จุดนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพื่องดรับข้อความ DM ยาวยืดได้หากไม่ต้องการ