ทรูวิชั่นส์ โดน 2 ข้อหา ไม่เรียงช่อง-ผิดกฎมัสแครี่

กำลังเป็นประเด็นร้อนไปแล้ว สำหรับทรูวิชั่นส์ที่ยังไม่ยอมเรียงช่อง ตามประกาศของ กสทช. กำหนดให้หมายเลข 1- 36 เป็นช่องทีวีดิจิตอล และยังผิดกฎมัสแครี่ ดีเดย์ 13 ม.ค. ปรับทางปกครอง 1 ล้านบาท พร้อมค่าปรับรายวันๆ ละ 50,000 บาท
 
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจาย และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติปรับทางปกครอง กรณี บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ไม่ดำเนินการเรียงช่อง หมายเลข 1 -36 เป็นช่องทีวีดิจิตอล ตามประกาศ ของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (เรียงช่อง) ภายใน 15 วัน นับจากที่ กสท.มีคำสั่ง และครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2559
 
ดังนั้นทรูวิชั่นส์ ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด และหากยังฝ่าฝืนไม่เรียงช่องตามคำสั่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้งที่ประชุม กสท.จะนำเรื่องพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจจะเพิ่มค่าปรับทางปกครอง หรือ พักใช้ ตลอดจนเพิกถอนใบอนุญาต
 
ส่วนทางทรูวิชันส์ จะดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลอย่างไรต่อไปนั้นเป็นสิทธิ์ของทรูวิชั่นส์ที่จะสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
 
นอกจากนี้ในวันที่ 12 ม.ค. 2559 ยังเป็นวันครบกำหนดที่ทรูวิชั่นส์ผิดกฎมัสแคร์รี่ นั่นคือ มีการนำเนื้อหารายการในฟรีทีวีพร้อมโฆษณาไปออกอากาศในเคเบิลทีวี โดยยังคงโฆษณาวันละ 12 นาที ทั้งที่ตามกฎดังกล่าวต้องโฆษณาได้ไม่เกินวันละ 6 นาที ดังนั้นในวันที่ 13 ม.ค. 2559 กสท.จะปรับทางปกครองเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท รวมถึงค่าปรับอีกวันละ 50,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง
 
ก่อนหน้านี้ ทรูวิชั่นส์ได้ยื่นฟ้องร้อง สำนักงาน กสทช. และกรรมการ กสทช. โดยขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ซึ่งศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับคดีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ แต่รับคดีไว้พิจารณา  ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. จนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลปกครองออกมา
 
ทรูฯ ยัน ก่อนประมูลไม่มีเงื่อนไขให้เรียงช่อง
 
จนถึงวันนี้ ทรูวิชั่นส์ยังไม่ยอมยกธงขาว โดยยอมจ่ายค่าปรับไปจนกว่าศาลปกครองจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ต้องดูว่าทรูวิชั่นส์จะงัดทีเด็ดอะไรออกมาให้กับศาลปกครอง ถึงได้ยื้อไม่ยอมเรียงช่องไว้
 
แต่หากฟังจากศุภชัย เจียรวนนท์ หัวเรือใหญ่ของค่ายทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เคยยืนยัน การที่ทรูไม่ยองเรียงช่องตามที่ กสทช.ร้องมานั้น เพราะก่อนประมูลทีวีดิจิตอล ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการเรียงช่องไว้ แต่มากำหนดในภายหลังจากที่มีการประมูล