ทรูได้แล้ว 6 แบงก์ปล่อยกู้ค่าคลื่น 900MHz เซ็นสัญญา 1 มี.ค.นี้

หลังจากลุ้นกันพักใหญ่ ในที่สุด ทรูมูฟ เอช ได้ฤกษ์เตรียมเซ็นสัญญากับ 6 สถาบันการเงิน สนับสนุนหนังสือค้ำประกัน สำหรับจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ให้กับ กสทช. ในช่วงบ่าย 2 ของวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่อาคารทรู 
 
โดย 6 สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนหนังสือค้ำประกันแก่ทรูในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน), 2.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 4.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), 5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ 6.ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด
 
ทั้งนี้ ค่ายทรูได้ชนะประมูลคว้าใบอนุญาตคลื่นความถี่  900 MHz จำนวน 10 MHz อายุ 15 ปี มาในราคา 76,298 ล้านบาท  
 
โดยมีกำหนดชำระเงินงวดแรก จำนวน 8,040 ล้านบาท (50% ของมูลค่าคลื่นความถี่ 16,080 ล้านบาท) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง พร้อมกับหนังสือรับรองทางการเงิน (แบงก์การันตี) ของเงินที่ต้องชำระทั้งหมด ให้กับ กสทช. ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ 
 
งวดที่สอง ชำระ 4,020 ล้านบาท (25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ 16,080 ล้านบาท) ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต
 
งวดที่สาม ชำระ 4,020 ล้านบาท (25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ 16,080 ล้านบาท) ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต 
 
งวดที่สี่ ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่ได้รับใบอนุญาต และต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 40% ภายใน 4 ปี และ 80% ภายใน 8 ปี
 
ก่อนหน้านี้ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทรูได้เพิ่มทุนเป็นเงิน 6 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ จากการนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ และทำให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น