คนไทยใช้ 4G แล้ว 65% เข้าใจถึง 91%

Marketbuzzz บริษัทวิจัยทางการตลาดในเครือของ Buzzebees ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคบนฐานข้อมูลของบัซซี่บีส์ ในหัวข้อ “ประเทศไทยเข้าถึง 4G แล้ว?” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา 
 
โดยสำรวจคนไทยทั้งชายและหญิง รวมจำนวน 2,000 คน ในช่วงอายุ 15 – 65 ปี โดยแบ่งสัดส่วนเป็นคนกรุงเทพฯ 32% และต่างจังหวัด 68% 
 
พบว่าคนไทยมีความเข้าใจรับรู้เรื่อง 4G สูงถึง 91% โดยสัดส่วน 70% ของผู้เข้าร่วมสำรวจ 2,000 คน เข้าใจว่า 4G ให้ความเร็วข้อมูลแบบไร้สายเพื่อความคล่องตัว, 57% ดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น, 53% อัพเกรดเครือข่ายมือถือเพื่อใช้มีเดียออนไลน์ เช่น เพลง และวิดีโอ ได้รวดเร็วขึ้น และ 45% เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตไร้สายจะมีความเร็วเทียบเท่าระดับบรอดแบนด์ 
 
ซึ่งสรุปได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่า 4G ช่วยให้การติดต่อบนมือถือรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงความเร็วในการรับชมวิดีโอ การดาวน์โหลด หรือการอัพโหลดก็ตาม
 
จากการสำรวจของ Marketbuzzz ครั้งนี้ พบว่า คนไทยได้ย้ายมาใช้บริการระบบ 4G แล้วสูงถึง 65% ซึ่งคนส่วนใหญ่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ ด้วยสัดส่วน 70% เป็นผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วและมีค่าใช้จ่ายมือถือรายเดือนสูงกว่า 400 บาท/เดือน ถือเป็นกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ 4G อย่างรวดเร็วมากกว่ากลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มนี้ยังมีอัตราการใช้งานบนวิดีโอคอล โซเซียลมีเดีย บริการแผนที่ และบริการซื้อขายออนไลน์ สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกด้วย และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงมีผลต่อการตัดสินใจให้ย้ายมาใช้บริการ 4G อย่างรวดเร็ว 
 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังมีเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้บริการ 4G แตกต่างกันไป ประกอบด้วย 57% อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเพื่อใช้ดาวน์โหลด, 50% พูดคุยผ่านโซเซียลมีเดียได้ไวขึ้น, 42% อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเพื่อใช้อัพโหลด, 36% รับชมและฟังมีเดียออนไลน์ เช่น เพลง และวิดีโอได้ไวขึ้น, 29% เครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ, 24% วิดีโอคอลมีคุณภาพสูงขึ้น และ 23% อัพเกรดเพราะอัตราค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าเดิม 
 
จากผลการวิจัยรายงานว่า 75% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนมาใช้บริการ 4G มีความพึงพอใจกับบริการ โดยผลการศึกษาของ Marketbuzzz แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการ 22% บอกว่าบริการ 4G ดีมากๆ หากเทียบกับบริการก่อนหน้านี้ และอีก 50% บอกว่าดี นอกจากนี้อีก 80% ของผู้ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ 4G ตั้งใจว่าจะอัพเกรดเป็น 4G ภายในอีก 12 เดือนข้างหน้านี้