แจส ทิ้งใบอนุญาต 900 MHz

ในที่สุดแจส โมบาย บรอดแบนด์ ก็ไม่มาจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ตามกำหนดเวลา คือภายในเวลา 16.30 น ของ วันที่ 21 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่แจสจะต้องนำเงินงวดแรกจำนวน 8,040 ล้านบาท พร้อมกับหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน หรือ แบงก์การันตี อีก 67,614 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จ  75,654 ล้านบาท 
 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้แถลงข่าวถึงกรณีที่แจสไม่มาชำระค่าใบอนุญาตตามกำหนดเวลา โดยขณะนี้ให้ยึดมติตามที่ประชุม กทค. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เช่น หากมีการประมูลใหม่ ราคาเริ่มต้นการประมูลจะต้องเริ่มต้นในราคาที่ผู้ชนะประมูลไปในครั้งที่แล้ว 
 
แต่เนื่องจากการประมูลคลื่น 900 MHz เป็นเรื่องระดับชาติ จึงต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบ ดังนั้นการประเมินตัวเลขความเสียหายที่แจสไม่มาชำระเงินจะเป็นเท่าไหร่ อาจจะเร็วเกินไปที่จะให้คำตอบได้ จึงอยากให้รอข้อสรุปจากที่ประชุม กทค.ในวันที่ 23 มีนาคมนี้อีกครั้ง ซึ่งได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ประกอบไปด้วย เลขากฤษฎีกา ผู้แทนจากกระทรวงการคลับ สำนักงานอัยการสูงสุด มาช่วยหารือ ประกอบการพิจารณาของบอร์ด กทค. 
 
โดยยืนยันด้วยว่า ถึงแม้ว่าแจสจะติดต่อมาเพื่อขอชำระเงินในวันถัดไป หรือวันอื่นๆ ก็ไม่มีผลอีกต่อไป 
 
อ่านประกอบ