Young Science Ambassador

British Council ยังคงเดินแผนอย่างต่อเนื่องในการสร้าง Brand Awareness และ Brand Loyalty ด้านการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และการยอมรับประเทศอังกฤษในฐานะผู้นำนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่าสุดจับมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดแข่งขันรางวัลเยาวชนทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทน 2 คนไปร่วมงาน London International Youth Science Forum ที่กรุงลอนดอน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2547

ตัวแทน 2 คนที่ได้รับรางวัลนี้คือ ภูวดล ธนเกียรติไกล อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชา Biomedical Science คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล และ พีร์ดา จิตนุยานนท์ อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกจากผู้สมัครที่ส่งวิดีโอเข้ามาให้กรรมการพิจารณาจากการนำเสนอความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษใน 3 ประเด็นคำถาม คือ 1. สาเหตุที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตอย่างไร และ 3. ชอบนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนใดเพราะอะไร ซึ่งมี 21 คนที่ผ่านการพิจารณา ได้ไปเข้าค่ายร่วมกันที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-29 เมษายน 2547ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2547 ที่ผ่านมา British Council ยังได้จัดเสวนา @ the Bar ในหัวข้อ The Successful of Scientist: Sense and Sensibility โดยเชิญ พญ. คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และดร. เอเดรียน ลินาเครอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสเตราทไคลด์ ประเทศอังกฤษ ที่เคยสร้างความฮือฮาเรื่องการพิสูจน์เงื่อนงำคดีฆาตกรรมนายห้างทอง ธรรมวัฒนะ มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานและการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์แล้ว british Council ยังมีแผนจะจัดกิจกรรมด้านกฎหมายด้วย โดยได้จัดโครงการ Young Thai IP Law Ambassador: Experience Ideas and Creativity in UK Law! โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย เปิดให้นักศึกษานิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งเรียงความภาษอังกฤษในหัวข้อ The Role of the IP Professional in a Competitive Economy ให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน 31 สิงหาคม 2547 ก่อนที่จะคัดเลือก Young Thai IP Law Ambassador ไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ในเดือนมีนาคม 2548

Website

www.britishcouncil.or.th