ซิเมนต์ไทยยุคดิจิตอล

ล้ำหน้าไปอีกขึ้นกับการบริหารองค์กรอายุกว่า 90 ปีอย่างปูนซิเมนต์ไทย ด้วยการลงทุนกว่า 80 ล้านบาทซื้อซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคล Human Capital Solution จาก Peoplesoft เข้ามาเสริมการทำงานของสำนักงานการบุคคลกลาง เป็นการก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว จากที่ผ่านมาได้ใช้ระบบ IT ในด้าน Supply Chain Management และ e-commerce

กานต์ ตระกูลฮุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และเฟสแรกแล้วเสร็จเมื่อ 11 มิถุนายน 2547 ในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เป็นเครือข่ายที่พนักงานแต่ละคนตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีไอทีวัน ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย และบริษัทแอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) รับหน้าที่ดูแลระบบ

“ผลจากการทำระบบ eHR จะทำให้วัฒนธรรมการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนไป line manager ทำหน้าที่ดูแลบุคลากรด้วยตัวเองแทนการเรียกดูข้อมูลจากฝ่ายบุคคล ด้าน HR ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมการตัดสินใจ เหตุผลสำคัญของการนำระบบนี้เข้ามาใช้ก็เพื่อฟรีคนจากงานประจำ งานด้านเอกสาร มาทำงานที่สร้างสรรค์และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น เอาเวลาไปใช้ strategic thinking มากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพนักงานมีความตื่นตัว มีการปรับตัว เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิด Performance ในการทำงานสูงสุด”

ซึ่งการนำเครื่องมือด้าน IT เข้ามาเสริม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ธุรกิจในเครือปูนฯ จะไปได้ดีอยู่แล้ว แต่วันนี้กำลังก้าวออกไปแข่งขันในระดับภูมิภาค คาดหวังจะเป็นที่ 1 ของเอเชียในทุกสายงานการลงทุน การปรับตัวในเบื้องแรกจึงมุ่งไปที่การสร้าง Management Pool ที่แข็งแกร่ง

นอกจากนั้นผลพลอยได้จากการฟรีคนได้ราว 80 คนจากการนำระบบ eHR มาใช้ครั้งนี้ มนูญ สรรค์คุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจด้านที่ปรึกษางาน HR ออกไปให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกด้วย จากที่ผ่านมาแผนกงานด้านบัญชีและกฎหมายได้เดินหน้าไปก่อนแล้ว และทำรายได้จากภายนอกเข้ามาประมาณ 30% ซึ่งคาดว่าการออกไปรับงาน HR Consult และ Organization Development ให้กับองค์กรภายนอกจะเริ่มได้ราวปี 2548

Did you know?

เครือซิเมนต์ไทย เริ่มต้นจากบริษัทผู้ผลิตปูนซิเมนต์รายแรกของประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีธุรกิจต่างๆ ในเครือได้แก่ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจซิเมนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจจัดจำหน่าย

ผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 150,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2545 มีกำไรจากการดำเนินงาน 17,806 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 19,954 ล้านบาท ล่าสุดผู้ถือหุ้นได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี อัตราหุ้นละ 6 บาท