กฤษณ์ กิตติทัตต์ การตลาดเป็นเรื่อง common sense

กฤษณ์ กิตติทัตต์ โตมากับสายงานด้านเทเลคอม ตั้งแต่เรียนจบวิศวกร อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยการเริ่มเป็น Sale Engineer ขายอุปกรณ์โทรคมนาคม แต่หลังจากเรียนจบปริญญาโททางด้านการตลาดก็เป็นจุดพลิกผัน เข้าไปสู่การขายสินค้า consumer ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Market Development Manager บริษัท Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.

ผู้ชายคนนี้ถือเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการทำตลาดพรินเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเขาเป็นผู้บุกเบิกการทำตลาดเครื่องพิมพ์ในแบบ direct printer ที่รองรับ digital multimedia card เป็นรายแรก ซึ่ง HP สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ 60-70% สำหรับสินค้าประเภทนี้

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 5 ปี ในตลาดเครื่องพิมพ์ของ HP ความรู้จากตำราเรียนถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของตลาดที่มีผู้เล่นหลายราย การแข่งขันสูงอยู่เสมอ เพราะคนที่ต้องทำตลาดในกลุ่ม consumer product จะพลาดไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียว

ก่อนที่จะย้ายมาทำงานที่ HP เขาเลือกไปเรียนต่อทางด้านการตลาดเพราะต้องการเอาความรู้ที่ได้จากตำราเรียนมาเสริมกับงานที่ทำอยู่เดิม ประกอบกับอายุที่มากขึ้น อยู่ในช่วงเลข 3 ต้นๆ ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเริ่มคิดว่าน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้าง

ในมุมมองมองของกฤษณ์นั้น sale กับ marketing เป็นของคู่กัน แต่ sale เป็นการมุ่งไปที่ทักษะการขายและเน้นในการปฏิบัติ แต่ marketing จะเน้นในเชิง strategy การวิเคราะห์ และเทคนิค เป็นการคิดในภาพรวมมากขึ้น

ด้วยความร้อนวิชา หลังจากเรียนจบปริญญาโทเขาได้เริ่มมองหางานใหม่ทางด้าน marketing ซึ่ง HP ได้ให้โอกาสเข้ามาทำอะไรที่ท้าทายมากกว่าที่เคยทำมา ถือว่าเป็นงานที่ยากสำหรับเขา และนั่นเป็นการเริ่มต้นชีวิตนักการตลาดอย่างแท้จริง

การมาดูแลลูกค้าในส่วนพรินเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม consumer product ที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว การแข่งขันสูง มีคู่แข่งหลายราย ต้องมีการใช้กลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า รวมทั้งพฤติกรรมของตัวผู้บริโภคเองก็มีการเปลี่ยนแปลง ต้องจับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคให้ทัน

หน้าที่รับผิดชอบที่ HP กฤษณ์ต้องดูแลในส่วนของ inkjet printer ประกอบไปด้วย กลุ่มที่เป็น single function printer กลุ่ม photo printer กลุ่ม All-in-One inkjet printer รวมไปถึงสแกนเนอร์ และกล้องดิจิตอล ซึ่งในแง่ของ HP เรียกสินค้ากลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่ม consumer peripheral โดยสินค้าบางส่วนอาจจะคร่อมไปในส่วนขององค์กรขนาดเล็กระดับ SMEs และ corporate ด้วย

การเข้ามาทำงานที่ HP ทำให้เขาต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งในแง่ของการทำงานและความคิด เพราะมีปัจจัย เงื่อนไขเข้ามามากขึ้น ทั้งในเรื่องคู่แข่ง การปรับราคา โฆษณา ลักษณะของกลุ่มลูกค้ามีควากหลากหลาย การตัดสินใจต้องรวดเร็ว แต่ประเด็นหลักในการคิดคือพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ส่วนเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการขายให้ชนะใจลูกค้าเป็นเรื่องรองลงมา

นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยังมีกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อน มี lifestyle ที่หลากหลาย ไม่ได้มีรูปแบบเฉพาะตัวเหมือนคนสมัยก่อน สิ่งที่เขาทำหรือแสดงออกมาไม่ได้สะท้อนภาพลักษณ์ ลักษณะของเขาออกมาทั้งหมด อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้าง ไม่สามารถวัดได้ด้วยการศึกษา บางคนเที่ยวเก่ง แต่ก็เรียนเก่งด้วย บางคนอาจจะเรียนไม่เก่ง แต่มีความรู้เฉพาะทางที่อาจทำให้เขาประสบความสำเร็จได้

การตลาดเป็นเรื่องของ common sense แต่มันไม่ common ที่จะนำมาใช้ การที่รู้อย่างเป็นระบบ เป็นการลดความเสี่ยงของความล้มเหลวในธุรกิจ ความรู้ที่ได้มาจากตำราเรียน ต้องนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสินค้าที่มีอยู่ในมือ แต่สิ่งสำคัญคือการศึกษาข้อมูล และความเข้าใจตลาด ว่ามีมากแค่ไหน

ในด้านของลักษณะการทำงาน กฤษณ์ กล่าวว่า lifestyle ของผมถ้าทำงานก็คือทำงาน ถ้าพักผ่อนก็จะพักผ่อนจริงๆ โดยเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ ไม่ควรที่จะไปทำงาน เพราะเป็นเวลาพักผ่อน ดังนั้นทำงาน 5 วันต้องทำให้เต็มที่ งานอยู่ในความรับผิดชอบ ต้องทำให้เสร็จตามเวลา จึงไม่มีการนับชั่วโมงการทำงาน แต่ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของงาน บริหารเวลาให้ฉลาด ทำอย่างไรให้รวดเร็ว และถูกต้อง

“ผมเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องที่ทำอยู่ ใส่ใจในรายละเอียดที่ลึกลงไปในสิ่งที่ทำ แล้วก็จะเกิดความคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิม เกิดการแตกแขนงทางความคิด เกิดทางเลือก แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากความต้องการพื้นฐานของการดำรงชีวิต ที่ต้องการมีรายได้ ต้องการความสุขสบายในชีวิต เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจในเนื้องาน ทำให้งานออกมาดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ”

กฤษณ์ทิ้งแง่คิดไว้สำหรับคลื่นลูกใหม่ ที่กำลังค้นหาความสำเร็จให้กับตนเองว่า ไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีอะไรบ้าง แต่คนที่จะประสบความสำเร็จด้วยตนเองต้องมีความขยัน ใส่ใจ มีความคิดที่ดี ทำงานดี คนเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง และก้าวไปอย่างมั่นคง

Profile
Name : กฤษณ์ กิตติทัตต์
Born : 13 มีนาคม 2510
Education :
ปริญญาโท Master of Science Degree, Major in Marketing (English programs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Career Highlights :
2542 – ปัจจุบัน Market Development Manager, Hewlett Packard (Thailand )
2541 -2542 Sales & Marketing Manager, Netcon (Thailand) Co., Ltd.
2538-2542 Product Marketing Manager, Nokia Telecommunication Thailand)
2536-2538 Account Executive, AT&T (Thailand)
2533-2536 Sales Engineer, International Engineering Co., Ltd.
2532-2533 Technical Support, SCT Computer Co., Ltd.
Family :
เป็นบุตรของ นายสาธิต และนางพรรณี กิตติทัตต์ ปัจจุบันสมรสแล้ว มีบุตรชาย 1 คน