Gin Tonic ตลาดนี้สดใส

ไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีตลาดเครื่องดื่มประเภท white spirit เกรด A ไม่ค่อยได้รับผลกระทบ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะมีรายได้สูง แม้จะมีปริมาณการขายที่ตกต่ำลง หากแต่กำไรต่อขวดสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพอใจ ดังนั้นปีนี้ Bombay Sapphire จึงกลายมาเป็นพระเอกของค่ายบาคาร์ดี้ (ประเทศไทย)

ซึ่งในตลาดเครื่องดื่มแอกอฮอล์แล้ว white spirit ประเภท Gin จะมีส่วนแบ่งน้อยนิดก็ตาม แต่สำหรับตลาดโลกแล้ว Bombay Sapphire มียอดเติบโตกว่า 20-30% เนื่องจากรสนิยมผู้ดื่มเปลี่ยนไป มีความเข้าใจใน white spirit มากขึ้นทำให้เกิดการทดลองดื่ม อาทิตย์ เห็นสุข Brand Manager- Bombay Sapphire บอก

เพื่อให้สอดรับกับภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น first jobbers และผู้ใหญ่ การทำตลาดของ Bombay Sapphire มีรูปแบบเฉพาะตัว ช่องทางขาย 70% จะเป็น super club อาทิ V9 โรงแรมโซฟิเทล สีลม, Distil ตึก The Dome, BED สุขุมวิท 11 เป็นต้น ขณะที่อีก 30% มาจาก moderntrade ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวไทยที่มีเคาน์เตอร์บาร์ภายในบ้าน

แม้ราคาจำหน่ายตามผับหรู เช่น V9 จะสูงถึง 5,000 บาท/ขวด ก็ตาม จากราคาปกติตาม moderntrade 800-1,000 บาท/ขวด

การทำ co-promotion เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการตลาดของสินค้าประเภทนี้ นอกจากร่วมกับน้ำหอม Davidoff ซึ่งมีรูปลักษณ์และสีสันที่ใกล้เคียงกัน การแลกรายชื่อลูกค้ากับร้านเพชร ห้องเสื้อชั้นนำ จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งข่าวสารและ invitation card ต่างๆ ณ ปัจจุบันมี 3,000 รายที่ active

Website

www.bombaysapphire.com