ปลุกชีพ PCT

ในที่สุด PCT ตัดสินใจลุกขึ้นมา re-position สินค้าตัวเองใหม่ หลังจากพบว่าได้วางตำแหน่งสินค้าผิดพลาดมาตลอด 5 ปีเต็ม หลังจากนำ PCT ไปสู้รบปรบมือกับโทรศัพท์มือถือ

WE PCT คือ เป็นชื่อสินค้าใหม่ของ PCT ที่ตั้งขึ้น พร้อมกับตำแหน่งใหม่ของ PCT โดยเน้นการใช้งานภายในชุมชนเดียวกัน

การ re-position ครั้งนี้ มาจากการทำวิจัยค้นหาข้อผิดพลาด และจุดเด่นของตัวเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ PCT ในการสื่อสาร พบว่า ผู้ใช้บริการ PCT มักจะใช้โทรหาคนในกลุ่มเดียวกันเป็นประจำ จึงได้นำจุดนี้ยกขึ้นมาเป็นจุดขายใหม่ให้ PCT เป็นโทรศัพท์บ้านของคนเมือง

เริ่มจากการใช้ฐานลูกค้าที่มีอยู่ประมาณ 5 แสนราย เป็นตัวสร้างชุมชนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน โดยไม่จำกัดขนาดของกลุ่ม จากนั้นจึงขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งได้จัดกลุ่มชุมชนไว้ 11 กลุ่มด้วยกัน เช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มดารา กลุ่มผู้ค้าขาย เป็นต้น จากนั้น PCT ใช้ข้อเสนอเรื่องของ “ราคา” เป็นตัวจูงใจคนกลุ่มนี้ ด้วยการใช้ PCT โทรถึงกันภายในกลุ่มได้ฟรีโดยไม่จำกัดเวลา

WE PCT ยังมีบริการอื่นที่จะเป็นเหมือนศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างคนใช้ในชุมชนเดียวกัน โดยผ่าน total communication medium ทั้งบริการเสียง เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงการใช้ PCT กับอินเทอร์เน็ต, Wireless Data Card, Dual Mode Handset ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง WE PCT และ โครงข่ายของ Orange ได้ในเครื่องเดียวกัน กรณีที่ต้องเดินทางออกไปนอกเครือข่ายหรือต่างจังหวัด

Did you know?

PCT เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2542 ใช้โครงข่ายแบบ Micro Cell ที่ทุกสถานีสามารถใช้ความถี่เดียวกันได้ โดยตัวเครื่องลูกข่ายมีกำลังส่งต่ำเพียง 15 มิลลิวัตต์ ซึ่งต่ำกว่าโทรศัพท์มือถือประมาณ 60 เท่า ทำให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน และเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง เพราะอยู่ภายใต้โครงข่าย ISDN (Integrated Services Digital Network)

Website

www.wepct.com
www.pctphone.com