สวัสดีภาค 2

สถานการณ์ของการใช้โทรศัพท์แบบเติมเงิน (Prepaid) ในช่วงครึ่งปีแรก เป็นสงครามราคา ลดราคาบัตรเติมเงิน ยืดระยะเวลาการใช้งาน หรือสร้างแพ็กเกจใหม่ โดยตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินที่ AIS เป็นผู้รวมรวบ และคาดการณ์ไว้นั้น พบว่า AIS ยังคงรักษาความเป็นเบอร์ 1 ในระบบเติมเงินไว้ได้ ด้วยส่วนแบ่งตลาด 1-2-Call! มีสัดส่วน 60% Happy Dprompt 32% Orange 7% และ Hutch 1%

ครึ่งปีหลัง 1-2-Call! ประกาศไม่เล่นสงครามราคา แต่จะใช้วิธีการคิดราคาต่อเดือน ที่ตรงกับแกนความต้องการลูกค้า ภายใต้กลยุทธ์ The Art of Brand และความเป็น Dynamic Brand สร้างออกมาเป็นกิจกรรมการตลาด 18-19 กิจกรรม ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในระดับรากหญ้า อำเภอตำบล และหมู่บ้าน โดยใช้ “สวัสดี” เป็นตัวชูโรงเหมือนเดิม

โปรแกรมสวัสดี เวอร์ชั่น 2 จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยายน 47 จับกลุ่มลูกค้าในบริเวณที่เรียกว่า Untapped Market ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะมีการใช้งานโทรศัพท์ต่อเดือนต่ำกว่า 150 บาทต่อเดือน

ปัจจุบัน 1-2-Call! มีลูกค้าทั้งหมด 12.6 ล้านราย โดยมีรายได้จาก Freedom Plus มีลูกค้า 1.1 ล้านราย รายได้ต่อเลขหมาย 820 บาท คิดเป็นรายได้ต่อเดือน 918 ล้านบาท ส่วนสวัสดีมีลูกค้า 3.8 ล้านราย รายได้ต่อเลขหมาย 261 บาท คิดเป็นรายได้ต่อเดือน 991 ล้านบาท รวมแค่ 2 โปรแกรมทำรายได้เดือนละ 1,909 ล้านบาท ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Happy Dprompt มีฐานลูกค้าประมาณ 6.25 ล้านราย รายได้ต่อเลขหมาย 267 บาท คิดเป็นรายได้รวม 1,668 ล้านบาท

Website

www.dtac.co.th
www.orange.co.th
www.hutch.co.th
www.ais.co.th