4 in 1 ของบางกอกแอร์ฯ

คุณหมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นำทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท การบินกรุงเทพ หรือ “บางกอกแอร์” มาแสดงวิสัยทัศน์ในปี 2548 พร้อมประกาศกลยุทธ์ “4 in 1” ที่จะนำมาใช้ทันทีที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดบริการ

กลยุทธ์ “4 in 1” พัฒนามาจากแผนธุรกิจ (business model) เดิมของบางกอกแอร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ Destination, Airline และ Airports และในปีหน้าเมื่อ “สุวรรณภูมิ” เปิด บางกอกแอร์ก็จะมี “Airport Services” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลัก

Airport Services ประกอบด้วย บริการภาคพื้นดิน (ground service) บริการสินค้าทางอากาศ (cargo service) และบริการครัวการบิน (catering service) โดย ground และ cargo services จะร่วมทุนกับ Worldwide Flight Services ในนาม Bangkok Flight Services (BFS) : Ground และ BFS : Cargo ให้บริการ cargo และ customer terminal และบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดย BFS เป็นรายที่ 2 รองจากการบินไทยที่ให้บริการนี้ ส่วน catering service จะร่วมทุนกับ International Airlines Food และ Food Store เป็น BFS : Air Catering เพื่อเป็น “caterer of your choice” ให้กับสายการบินอื่น

สำหรับธุรกิจ Destination และ Airline ยังคงเน้นกลยุทธ์การหาเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ และวัฒนธรรมสวยงาม ไปยาก และเป็นเส้นทางไม่ซ้ำใคร บางกอกแอร์จึงใช้โอกาสนี้แถลงข่าวเส้นทางบินสู่เซินเจิ้น ประเทศจีน เริ่มบินวันที่ 22 กันยายน และเส้นทางบินตรงสู่มัลดีฟส์ เริ่มบินปลายตุลาคม และในปีหน้าจะมีเส้นทางบินตรง สมุย-ภูเก็ต และอีกหลายเส้นทางสู่ประเทศจีน และอินเดีย

ปัจจุบัน บางกอกแอร์มีสนามบิน 3 แห่ง คือ สนามบินสมุย เปิดดำเนินการปี 2532 แห่งที่สองคือ สนามบินสุโขทัย เมื่อปี 2535 และสนามบินตราด ในปี 2546 ซึ่งธวัชวงค์ ธนะสุมิต รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงิน แย้มว่าบริษัทมีแผนจะสร้างสนามบินเอกชนในต่างประเทศด้วย

ปิดท้ายโดย ปิง ณ ถลาง รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสารสนเทศ มาเผยถึงบริการพิเศษที่จะเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น ทั้งข้อมูลการบินผ่าน SMS, การเลือกเมนูอาหารผ่านเว็บไซต์, การจองตั๋วก่อนขึ้นเครื่องภายใน 2 ชั่วโมง และการจองหรือ check-in ผ่านมือถือ ฯลฯ ซึ่งจะพร้อมบริการในปีหน้า

ทั้งกลยุทธ์และบริการพิเศษล้วนถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือประกาศความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หลังจากที่บางกอกแอร์ต้องฝ่าฟันแรงกดดันต่างๆ ด้วยตัวเองมาตลอด 36 ปี…

Did you know?

1. บางกอกแอร์เวย์สเป็นสายการบินเอกชนสายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ 2511 เดิมใช้ชื่อ “สหกรณ์แอร์” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสายการบินพาณิชย์ใช้ชื่อ “บางกอกแอร์เวย์ส” ในปี 2527

2. บริษัท Worldwide Flight Service ดำเนินการมาร่วม 20 ปี ในรัฐ Florida ประเทศอเมริกา ซึ่งให้บริการด้าน ground handling services และ passenger services แก่สายการบินและสนามบินทั่วโลกกว่า 300 แห่งใน 100 ประเทศ โดยเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในธุรกิจบริการนี้