Multimedia & Digital Art Schools

ด้วยความสำเร็จของภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลายๆ เรื่อง เช่น Finding Nemo, Sherk ไปจนถึงอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ และเกมบนมือถือ คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัจจุบันการออกแบบมัลติมีเดีย เป็นงานที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการอย่างมาก

แม้กระทั่งในบ้านเราเอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็เพิ่งก่อตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติขึ้น บนชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านไอที ตามเป้าหมายให้ไทยเป็นฮับของธุรกิจมัลติมีเดียของภูมิภาค โดยมีหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้าน Animation & Graphics, Web Programming & Script, Hardware & Network Professional, และ Technology Management โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Sun และ Imagimax

รวมทั้ง British Council ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งและบริหารศูนย์ฯ และจัดคอร์สมาเสริมทัพด้านการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากหลายหลักสูตรของศูนย์ฯนั้น เชิญผู้บรรยายมาจากต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

James Shipton ผู้อำนวยการฝ่าย English Language Services, British Council เล่าให้เราฟังว่า หลังจากได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์นี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการเมื่อปลายเดือนตุลาคม โดยเปิดรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่ทำงานในสายงานไอทีหรือแอนิเมชั่นอยู่แล้ว และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรที่เป็นใบเบิกทางสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และเป้าหมายของศูนย์ฯ คือการผลิตบุคลากรด้านไอทีที่สามารถออกไปทำงานได้ในระดับสากล

ศูนย์ฯ ได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้รองรับผู้เข้าอบรม 200 เครื่อง คอร์สกราฟิกเบื้องต้นเปิดสอนการออกแบบด้วย Photoshop, AutoCAD 3D, Lightwave, Studio Max, และ MAYA ส่วนคอร์สที่บริติช เคาน์ซิล รับผิดชอบด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานไอทีนั้น มีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นบุกเบิกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อและโปรแกรมเพื่อการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 คน เข้ามารับการอบรม Intensive Course 5 วัน มีเสียงตอบรับว่าเป็นโปรแกรมที่ได้ผลและช่วยให้เข้าใจการทำงานได้ดีขึ้นมาก

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจคอร์สฝึกอบรมระยะสั้นด้านมัลติมีเดียนั้น นอกจากที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติแล้ว ยังมีสถาบันเอกชนอีกหลายแห่งที่เปิดสอนอยู่ในขณะนี้ อาทิ กันตนา แอนิเมชั่น สคูล ที่เน้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่นโดยเฉพาะ มีทั้งคอร์สพื้นฐาน 3D, 2D ไปจนถึงขั้นสูง เช่น การออกแบบ และการสร้างสตอรี่บอร์ด ส่วนอีกสถาบันคือ SAE Bangkok ก็มีคอร์ส Diploma in Audio Engineering, Diploma in Multimedia Production, Diploma in Digital Film Production และ Certificate in Basic Maya (CMA)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและมีวุฒิการศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ ล่าสุดจากงานเปิดบ้านของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แนะนำหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดียดีไซน์ ซึ่งเป็นการจับมือกับสถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์มิงแฮม (BIAD) มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลอิงแลนด์ (UCE) ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้วุฒิ BA (Hons.) Animation and Moving Image และ BFA Multimedia Design ของ BIAD ด้วยการเรียนที่ ม.ศิลปากร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเดินทางไปเรียนที่อังกฤษมาก

อาจารย์ วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ผู้อำนวยการหลักสูตร บอกถึงความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรนานาชาติด้านมัลติมีเดียดีไซน์ว่า เป็นไปตามความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มความนิยมเรียนด้านนี้ ประกอบกับ ม.ศิลปากร มีชื่อเสียงด้านศิลปะอยู่แล้ว ส่วน BIAD ก็เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และต้องการขยายตลาดมายังนักศึกษาทางเอเชียด้วย จึงเกิดความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปทำงานด้าน website, interactive media, video and sound production, game design, post production หรือ special effects และเริ่มเปิดสอนในปีนี้เป็นรุ่นแรก

หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาประมาณปีละ 60 คนเท่านั้น เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จึงกำหนดคุณสมบัติให้ต้องมีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based test) หรือ IELTS 6.0 หรือสำหรับคนที่ไม่มีผลสอบดังกล่าวต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถเข้าสัมภาษณ์รอบแรกได้ ก่อนที่จะเข้าทดสอบดรออิ้งและการออกแบบ จากนั้นต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว หลักสูตรด้านมัลติมีเดียที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ยังมีอีกหลายแห่ง (ดูในตาราง) ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่เปิดกว้างอย่างมาก ในการเข้าสู่แวดวงการทำงานด้านมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Multimedia Engineer, Visualize and Sound Engineer, Computer Graphics & Multimedia Designer, Digital Content Developer, Mobile Application Developer, Game Developer ไปจนถึงแวดวงคนทำหนังที่นับวันเทคโนโลยีถูกดึงเข้ามาใช้ในงานโพรดักชั่นมากขึ้น

เว็บไซต์ของสถาบัน
1. หลักสูตรนานาชาติด้านมัลติมีเดียดีไซน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.suic.su.ac.th/program_md.php?lang=th

2. หลักสูตรวิศวกรรมระบบมัลติมีเดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://eng.bu.ac.th/multi/multi.html

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีhttp://www.kmutt.ac.th/organization/Education/Computer/TBachelorAbout.html

4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttp://www.spu.ac.th/arc_tect/dga/index.html

5. ศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ
http://www.sipa.or.th/ict/blue.html

6. กันตนา แอนิเมชั่น สคูล
http://www.kantana.com/animationschool/main.htm

7. SAE Bangkok
http://www.saethailand.com/thai/index.html