Cash Back มาแล้ว

Citibank ฉลองลูกค้าครบ 1 ล้านรายในไทย ด้วยการออกบัตร Citibank Cash Back Card บัตรเครดิตรูปแบบใหม่ที่คืนเงินสดทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย ถือเป็นรายแรกที่ออกบัตรประเภทนี้ และเป็นบัตรเครดิต Citibank ใบที่ 2 ของปี หลังจากที่ได้ออก Platinum ไปเมื่อช่วงต้นปี

งานเปิดตัวบัตร เป็นไปอย่างเรียบง่าย ในช่วงสายของวันที่ 13 ตุลาคม ที่ห้อง My Bar โรงแรมดุสิตธานี มีการกล่าวถึงที่มาที่ไปของบัตรโดย วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ในชุดที่ออกแบบเป็นพิเศษภายในห้อง ก่อนที่จะบรรดานายแบบ นางแบบ จะออกเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง เพื่อสร้างความสนใจให้กับคนทั่วไป

การคืนเงินไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ Citibank เอง ก็ได้นำการคืนเงินไปเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งของบัตร Citbank Platinum ถือเป็นการทดลองใช้กับกลุ่มลูกค้าชาวไทย ในขณะที่บัตร Cash Back ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ส่วนธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ก็ใช้ “เงินสด” เป็นของรางวัลอย่างหนึ่งใน Rewards Program

แต่บัตร Citibank Cash Back ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้น ทั้งในเรื่องของวิธีคิดเงินคืน วิธีคืนเงิน และระยะเวลาที่คืน

บัตร Citibank Cash Back จะคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ในอัตราตั้งแต่ 0.5% ถึง 2.5% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างที่ยกมาจากเดือนก่อน

ยอดคงค้างจากเดือนก่อนจะเป็นตัวกำหนดสัดส่วนคืนเงินดังนี้ ยอดคงค้างต่ำกว่า 250 บาท จะใช้อัตรา 0.5% ยอดคงค้างระหว่าง 250-25,000 บาท จะใช้อัตรา 1.0% ยอดคงค้างระหว่าง 25,000-50,000 จะใช้อัตรา 1.5% และยอดคงค้างที่สูงกว่า 50,000 บาท จะใช้อัตรา 2.5%

จากนั้นจึงนำอัตราดังกล่าว ไปคูณกับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดือนที่ผ่านมา ก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่ได้รับคืนในเดือนนั้นๆ ซึ่งการคิดอัตราคืนเงินจากยอดคงค้าง แทนที่จะคิดจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ถือเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ถือบัตรได้ส่วนหนึ่ง มากกว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร

นอกจากเรื่องได้รับเงินคืนทุกๆ เดือนแล้ว Citibank Cash Back ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี หากมียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 4,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 28-45 ปี เป็นกลุ่มคนที่เรียบง่าย อยากที่จะ back to basic หรือเริ่มจะมีครอบครัวเป็นของตนเอง ซึ่งเรียกได้ว่า Citibank Cash Back เป็นตัวอุดช่องว่างระหว่าง Citibank Clear Card และ Citibank Platinum

“เราไม่ได้คาดหวังกับจำนวนบัตร แต่อยากได้ผู้ที่เป็นลูกค้าจริงๆ” วรลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายเพื่อตอกย้ำสถานะของบัตรเครดิต Citibank ในไทย

Did You Know?

Cash Back ในยุโรปและอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นเพียง package หรือ function หนึ่งของบัตรเครดิต เช่นของบัตร American Express Blue Card บัตร MorganStanley Platinum Card หรือแม้กรทั่ง Citi Dividend Platinum Select Card ของ Citibank เอง

ส่วนใหญ่ จะมีอัตราคืนเงินอยู่ระหว่าง 0.5% -1% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตร และจะคืนเงินในรูปของเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ปีละครั้ง ซึ่ง package ที่มี Cash Back จะเหมาะสมกับผู้ที่ชำระเต็มจำนวนทุกๆ เดือน เนื่องจากจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า package ที่ไม่มี Cash Back อยู่เล็กน้อย

Citibank Cash Back เป็นการนำ function การคืนเงินมาพัฒนาให้สลับซับซ้อนขึ้น ด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า โดยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีการเปิดตัวในไทยเป็นประเทศแรก ก่อนที่จะเปิดตัวในอีก 11 ประเทศในภูมิภาคภายในสิ้นปี