Pantech มือถือแดนโสม ตัวเลือกใหม่ Orange

มือถือแดนโสม บุกตลาดไทยอีกครั้ง หลังจากที่ได้ส่งมือถือในระบบ CDMA เข้ามาขายให้กับ Hutch ในชื่อยี่ห้อ Curitel แต่ในครั้งนี้ได้เข้ามาเปิดตลาด GSM ปะยี่ห้อ Pantech ให้กับลูกค้า Orange โดยเฉพาะ

การร่วมมือระหว่าง Orange และ Pantech ซึ่งโดดเด่นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือติดกล้อง จึงเป็นเหมือนคู่แต่งงานคู่ใหม่ ที่ต่างเติมเต็มจุดเด่น จุดด้อยให้กันและกัน โดย Orange ต้องการนำมือถือจากทางเกาหลี มารองรับบริการด้าน non-voice ที่ Orange ต้องการขับเคลื่อนไปในแนวนั้น

นับเป็นก้าวย่างสำคัญของ Pantech ที่ต้องการบุกขยายตลาดไปในประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยมีไทยเป็น 1ในตลาดเป้าหมายที่สำคัญ เมื่อผนวกเข้ากับการทำงานร่วมกับ Orange จะทำให้มีความเข้าใจ และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากมือถือจากแดนโสม Orange เอง มีแผนจะนำโทรศัพท์มือถือจากผู้ผลิตค่ายใหม่ๆ รองรับกับบริการ non-voice ได้เป็นอย่างดี เข้ามาจัดจำหน่ายอย่างหลากหลาย เช่น LG, Samsung, VK เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่จะยังคงเน้นไปที่โทรศัพท์จากฝั่งเกาหลี เพราะมีความเชี่ยวชาญมากกว่ารายอื่น

Website

www.pantech.com
www.orange.co.th