ATEC ขยายธุรกิจสู่ Game & Net Cafe

ATEC Computer ขยายสายธุรกิจจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้บริการร้าน Game & Net Cafe ลงทุน 6 ล้านบาท สร้างร้านต้นแบบชื่อ Warp ก่อนขายแฟรนไชส์ตั้งแต่ระดับ 3-5 ดาว ในราคา 1-6 ล้านบาท ตั้งเป้าขยายตลาดภายในปีหน้าไม่ต่ำกว่า 100 ร้านแฟรนไชส์

การเปิดร้าน Game & Net Cafe เพื่อเพิ่มช่องทางการขายพีซีซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ATEC โดยคาดว่าจะเพิ่มยอดขายพีซีได้อีก 20% ในปีหน้า และสร้างรายได้ 30-50% ของรายได้รวมในอีก 2-3 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจในเรื่องของบริการ ซึ่งสามารถทำกำไรได้มากกว่าการขายฮาร์ดแวร์ไปพร้อมกัน การทำธุรกิจในลักษณะของ Game & Cafe จะต้องลงทุนไปกับเครื่องพีซี 50%

ก่อนหน้านี้ ATEC ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดมากว่า 1 ปี พร้อมๆ กับการขาย Hardware Solution ให้กับร้าน Game & Net Cafe กว่า 100 รายควบคู่กันไปทั่วไปประเทศ จากนั้นจึงได้เริ่มขยายธุรกิจสู่การให้บริการ Game & Net Cafe และพัฒนาสู่การเป็นแฟรนไชส์ของตัวเองในที่สุด

Warp เป็นร้านต้นแบบระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่บนชั้น 7 SF Cinema City ศูนย์การค้ามาบุญครอง บนพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Hi-End ราคากว่า 7 หมื่นบาท จำนวน 77 stations โดยการออกแบบร้านเน้นที่ความสบาย สะอาดตา ไม่แออัด ดูปลอดภัย คิดค่าบริการชั่วโมงละ 50 บาท ซึ่ง ATEC มีแผนขยายสาขาร้าน Warp ไปใน SF Cinema ทุกสาขา

Website

www.atec.co.th