AIS Card เครื่องมือยุค CMR

AIS ปฏิวัติแนวคิดด้านการตลาดเข้าสู่ยุค CMR (Customer Managed Relationships) ให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงความต้องการของตัวเองมากที่สุด พร้อมเปิดตัว AIS Card เครื่องมือรองรับแนวคิดใหม่ ที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

AIS Card เป็นบัตรสิทธิประโยชน์ที่ AIS จัดการ์ดมอบให้ฟรีกับลูกค้า GSM Advanced และ GSM 1800 ทั้ง 2.2 ล้านรายตามที่อยู่ ส่วนลูกค้า 1-2-Call ต้องอยู่ในระบบตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยเสียค่าบริการ 50 บาท ส่วนผู้ถือบัตร Serenade ทั้ง 4 แสนรายจะได้สิทธิการเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิก AIS Card ประมาณ 3 ล้านรายในปีแรกจากฐานลูกค้า AIS 15 ล้านราย

เป้าหมายของ AIS Card คือต้องการให้ลูกค้าได้รับบริการที่คุ้มค่ามากกว่าเงินที่เสียไปในแต่ละเดือน และลดยอดลูกค้าออกจากระบบให้ได้ 20 % จากยอด 2.6 % ในปัจจุบัน

ทั้งนี้กลยุทธ์การทำตลาดแบบ Customization จะเป็นแนวคิดหลักในการกำหนดแผน และกิจกรรมการตลาด รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ AIS ให้สามารถสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละรายให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

การดำเนินกลยุทธ์ใหม่ดังกล่าว AIS จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้า เช่น สุขภาพและกีฬา ร้านอาหาร การเดินทาง การเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆ โดยคาดว่าจะมีพันธมิตรเข้าร่วมกว่า 350 ราย หรือกว่า1,000 สาขาในปีหน้า

ประเภทลูกค้า : จำนวนลูกค้าโดยประมาณ

GSM Advance : 2 ล้านราย
GSM 1800 : 2 แสนราย
Serenade : 4-5 แสนราย
1-2-Call : 12.4 ล้านราย
รวม 15 ล้านราย

Did you know?

CRM (Customer Relation Management) คือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้คิดค้นเองว่าจะทำอย่างไรถึงจะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีที่สุด สามารถรักษาลูกค้ารายนั้นให้อยู่ใช้บริการได้ยาวนานที่สุด

CMR (Customer Managed Relationships) คือความสัมพันธ์ที่ถูกบริหารโดยลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้เลือกที่จะติดต่อ หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการในรูปแบบของตนเองตามความพอใจ ซึ่งเมื่อเกิดความพึงพอใจแล้วก็จะใช้บริการของผู้ให้บริการต่อไป

Website

www.ais.co.th