ธงชัย บุศราพันธ์

ธงชัยเป็นหลานน้าของ กิตติ ธนากิจอำนวย ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท เขาเข้ามาช่วยคิดและพัฒนาโครงการตั้งแต่โครงการโนเบิลพาร์คปี 2534 พร้อมพาเพื่อนร่วมรุ่นมาช่วยงานน้าชายด้วยหลายคน งานหลักของธงชัยคือรับผิดชอบในการออกแบบ ดังนั้นวิถีชีวิตและตัวตนของธงชัยจึงส่งผลสะท้อนมาเป็นบ้านแบบต่างๆ ของโนเบิล ซึ่งบ้านของเขาเองนั้นก็มีดีไซน์ที่โล่งตาและถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ตลอดเวลาทุกตารางเมตร

ไอเดียในการออกแบบบ้านของธงชัยนั้น มาจากการอ่านหนังสือทางด้านตกแต่งและสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้เขาได้เห็นแนวคิดของคนอยู่เรื่อยๆ ว่า แนวบ้านสมัยใหม่เป็นอย่างไร แน่นอนว่าแนวคิดในการตกแต่งมันเกิดมาจากโลกตะวันตกก่อนที่จะมาถึงโลกตะวันออก หนังสือจะช่วยให้เขารู้ trend จากทั่วโลกด้วย เพราะว่าหนังสือเหล่านั้นไม่ได้ทำขายเฉพาะฝรั่งหรือชาวตะวันตก แต่ทำขายคนทั้งโลก รูปแบบบ้านในแนวคิดใหม่จึงเป็นหัวใจของบริษัท ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดีไซน์และความแตกต่างที่จะไม่เหมือนใครทางด้านที่อยู่อาศัย

Profile

Name : ธงชัย บุศราพันธ์
Age : 35 ปี
Education :
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
Career Highlights:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2534 – ปัจจุบัน
Family :
บิดามารดา คุณวงศ์ชัย-คุณธิดา บุศราพันธ์ คู่สมรส คุณนุ่น ทวีศรี