ประเสริฐ มนูพิบูลย์ ความท้าทาย

เป็นเพราะ “ความท้าทาย” ทำให้ประเสริฐ มนูพิบูลย์ ผันตัวเองจากการเป็นมืออาชีพในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มายังธุรกิจให้บริการรับชำระค่าบริการ ทั้งๆ ที่ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” เวลานั้นกำลังเผชิญกับปัญหาขาดทุนอย่างหนัก และอาจถึงขั้นต้อง “ปิด” กิจการ

ประเสริฐใช้เวลา 6 ปีเต็ม ยกเครื่ององค์กรจนสามารถพลิกฟื้นธุรกิจเริ่มมีกำไรได้เมื่อปี 2546 โดยยึดคัมภีร์ธุรกิจที่ว่า ไม่ใช้พนักงานมาก แต่ใช้ประโยชน์จาก “อิเล็กทรอนิกส์” หรือไอทีให้มากที่สุด และด้วยระบบออนไลน์ที่นำมาติดตั้ง ทุกวันนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสจึงไม่เพียงแต่ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค แต่ยังเปิดจำหน่ายตั๋วหนัง ตั๋วเครื่องบิน

“สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ ความเข้าใจลูกค้าของคุณไม่เพียงแต่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เท่านั้น สุดยอดเซียน คือ ความสามารถในการสร้างให้ลูกค้าเกิดความต้องการ”

Profile

Name : ประเสริฐ มนูพิบูลย์
Born : 10 มีนาคม 2507
Education :
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Career Highlights :
2540- ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส
2539-2540 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
2538-2539 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
2535-2537 นักวิชาการ TQM บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2529-2535 ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการผลิต บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด