พัชรินทร์ อ้วนเฝือ

พัชรินทร์ อ้วนเฝือ วิศวกรอากาศยาน นับเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้หญิงอีกหลายคน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาชีพนี้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่า แต่ตัวเธอเองนั้นทำงานไม่ได้แพ้ผู้ชายเลย นอกจากนี้เธอยังเคยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 โครงการ Working Woman of the Year 2004 ของนิตยสารผู้หญิง

Profile

Name : พัชรินทร์ อ้วนเฝือ
Age : 30 ปี
Education :
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เอกอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Career Highlight:
วิศวกรอากาศยาน ระดับ 2 กองวางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงย่อยอากาศยาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
Family :
ธวัช – มุกดา อ้วนเฝือ