MSFA @ University of San Francisco : กรุยทางสู่ CFA

หลังจากเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน (Master of Science in Financial Analysis) ของมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก (University of San Francisco : USF) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เปิดสอนบนชั้น 19 อาคารดิเอ็มโพเรียม เพิ่งได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับประกาศเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ซึ่งจะเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

โครงการความร่วมมือนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น แคนาดา เบลเยียม และสิงคโปร์ หลักสูตรมีความเด่นที่การจัดการเรียนการสอนโดยตรงจาก USF Business School เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ออกแบบเพื่อผลิตนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินโดยเฉพาะ มีการจัดรูปแบบสหสาขาวิชาในการศึกษาตลาดการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินค่าสินทรัพย์

เน้นการเรียนรู้เพื่อประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน และการบัญชี สร้างองค์ความรู้ในระดับที่ใช้ในการทำงานจริง สำหรับงานในธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการพอร์ตลงทุน

“หลักสูตรนี้ออกแบบโดยผสานจุดเด่นของเอแบค ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายการเงิน นโยบายรัฐและเศรษฐศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการบริหารการลงทุน ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์จาก USF และนักวิเคราะห์การเงินที่มีใบอนุญาต CFA (Chartered Financial Analyst) เอกสารประกอบก็ใช้ชุดเดียวกันกับหลักสูตรที่อเมริกา ตลอดจนการออกข้อสอบ และการประเมิน วัดผล ก็ส่งไปที่อเมริกาทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรที่กรุงเทพฯ มีมาตรฐานเดียวกับบัณฑิตจากอเมริกา”

ดร.สแตนลีย์ ดี เนล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของ USF ซึ่งรับผิดชอบโครงการกรุงเทพฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปี 4 เทอม จัดการเรียนเป็นกลุ่มให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเดียวกันทั้งหมด ทุกปีจะจัดให้มีการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ CFA ให้กับนักศึกษาที่สนใจด้วย ซึ่งจุดนี้เป็นโพสิชั่นนิ่งที่ชัดเจน ทำให้หลักสูตรนี้แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยอื่นในกรุงเทพฯ เช่น จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ที่มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาการเงินอยู่เช่นกัน

“หลักสูตร MSFA ต่างจาก MBA in Finance ในหลายด้าน ที่นี่ไม่มีการเรียน Marketing และ HR เราไม่ใช่ Financial Management เหมาะสำหรับ Finance & Investment Professionals ที่ต้องการความรู้เพื่อนำไปใช้จริงในงานสายการเงิน โฟกัสที่การใช้เครื่องมือทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านการตลาด องค์กร และสินทรัพย์ โดยใช้ทฤษฎีชั้นสูงควบคู่กับเครื่องมือและทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในธุรกิจการเงิน ตลอดจนการเตรียมความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ตัวแบบด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน กฎระเบียบและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการเงิน”

ลักษณะการเรียนการสอน จะมีอาจารย์จากซานฟรานซิสโกเดินทางมาสอนด้วยตัวเอง พร้อมกับมีอาจารย์ผู้ช่วยคอยให้คำปรึกษา และมีการจัดชั่วโมง Tutorial Class ก่อนที่จะถึงช่วงสอบมิดเทอมและสอบปลายภาค เวลาเรียนคือช่วงเย็นหลังเลิกงาน และเสาร์-อาทิตย์ รูปแบบการสอนเน้น Case study และให้ Assignment ที่เกี่ยวของกับการทำงานของนักศึกษา เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความผันผวนในตลาด การให้คะแนนและการออกเกรด รวมทั้งข้อสอบก็มาจาก USF ที่อเมริกาโดยตรง ซึ่งเอื้อให้นักศึกษาสามารถโอนย้ายไปเรียนที่สาขาอื่น ของ USF ในต่างประเทศได้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาบางคนได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้น ย้ายไปประจำสาขาต่างประเทศ ความยืดหยุ่นของหลักสูตรช่วยให้เขาสามารถได้รับความก้าวหน้าทางการเรียนไปพร้อมกับความก้าวหน้าในการทำงาน

ในตอนท้าย ดร. สแตนลีย์ กล่าวว่า เหตุผลสำคัญในการจัดโครงการความร่วมมือครั้งนี้ เป็นเพราะศักยภาพของเอแบคซึ่งมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนทางด้านการจัดการธุรกิจ และมีความตั้งใจที่จัดโครงการความร่วมมืออื่นๆ อีกในระยะยาว และมองว่าหลักสูตรที่เปิดใหม่นี้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์กำลังเติบโต หลังเศรษฐกิจฟื้นตัว

Did you know?

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

– ก่อตั้งในในปี ค.ศ.1855 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของซานฟรานซิสโก มีนักศึกษาประมาณ 8,500 คน จาก 82 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากซานฟรานซิสโก ยังมีแคมปัสที่ปักกิ่ง เซี่ยเหมิน บูดาเปสต์ ดับบลิน ปราก ฮานอย โฮจิมินห์ ฮ่องกง มะนิลา สิงคโปร์ และพนมเปญ
– ปี 2004 หลักสูตร MBA ของ USF ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 หลักสูตร MBA ชั้นเยี่ยมของโลก โดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และในปีเดียวกัน นิตยสาร Entrepreneur ของอเมริกา จัดให้ลักสูตร MBA สาขา Entrepreneurship เป็นหนึ่งใน 12 หลักสูตรชั้นเยี่ยมเฉพาะสาขา

หลักสูตร MSFA

– ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 950,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายได้ปีละ 3 ครั้ง ถ้าเดินทางไปเรียนที่อเมริกา ค่าเล่าเรียนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.7 ล้านบาท
– คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค บัญชี และอาจรวมถึงวิชาสถิติ มีคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 ซึ่งสามารถยกเว้นได้ในบางกรณี
– ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารพร้อมจดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ รวมทั้ง Statement of Purpose และ Resume
– จำนวนนักศึกษารุ่น 2 ที่จะรับได้ 25 คน คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
– ปิดรับสมัคร 12 เมษายน 2548

CFA คืออะไร?

– ในแวดวงการเงินและการลงทุน CFA (Chartered Financial Analyst) เป็นที่รู้จักกันดีว่าแสดงถึงคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของคนทำงานวิชาชีพสายการเงิน
– CFA Charter เริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ.1963 เพื่อวางมาตรฐานในสายอาชีพการเงินและการลงทุน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถของบุคคลในด้านการวิเคราะห์และการบริหารพอร์ตลงทุน
– การสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดย Association of Investment Management and Research (AIMR) ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสอบผ่านของผู้สมัครลดลงทุกปี สถิติการสอบผ่านล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ระดับที่ 1 ผ่าน 34% ระดับที่ 2 32% และระดับที่ 3 64%

Website

www.usfca.edu/msfa
www.grad.au.edu