ส่วนตั๊ว ส่วนตัว Private Channel

บริษัท แจ๊สซี่ ครีเอชั่น จำกัด เปิดตัว “Private Channel” กิจกรรมคลับสำหรับคนรู้จักเลือก รับแบบจำกัดเพียงแค่ 100,000 คน เริ่มต้นเป้าปี 2548 นี้ที่ 30,000 คน

การเปิดตัวของ Private Channel นับเป็นโมเดลการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ ศรายุทธ จีระแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เชื่อว่ายังไม่เคยมีที่ไหนในต่างประเทศ

ลูกค้าเป้าหมายของ Private Channel คือ กลุ่มที่มีการศึกษา รู้จักคิด รู้จักเลือก และมีรสนิยม เนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะใช้การสื่อสารแบบสองทาง ผ่านสื่อ 3 ประเภท คือ วีซีดี Privilege Card และเว็บไซต์ (www.privatechannel.com)

“คาแร็กเตอร์ของเราไม่ใช่ว่าจะเป็น adventure แต่ก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวในระดับหรู กลุ่มของเราน่าจะเป็นที่เลือก และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตทีมี lifestyle จากนั้นเราถึงใส่รายละเอียดเข้าไป กิจกรรมที่ทำจึงค่อนข้างหลากหลาย เช่น อาจจะไปจัดร่วมกับคลื่นวิทยุ หรืออะไรอื่นๆ ประมาณเดือนละครั้ง” ศรายุทธกล่าว

เมื่อแกนหลักของผู้บริโภคที่มีอยู่นี้ คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์มีความเฉพาะเจาะจง รู้จักเลือกในสิ่งที่พอใจให้กับตัวเองได้เสรีไปพร้อมกับการอยู่รวมกันแบบคอมมูนิตี้ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รู้จักกลุ่มคนใหม่ๆ ที่มีรสนิยมใกล้เคียงกันผ่านรูปแบบกิจกรรมที่รู้สึกได้ถึงการแสดงออกของรสนิยม

Private Channel VCD เป็นวีซีดีรายเดือน นำเสนอความบันเทิงในลักษณะ “suggestive” เชิงแนะนำ เนื้อหามีทั้งด้านเทคโนโลยี แฟชั่น การท่องเที่ยว รถยนต์ ภาพยนตร์ ดนตรี และการใช้ชีวิตที่มีสไตล์ ที่หาชมได้ยากและมีรสนิยม เหมาะสำหรับเก็บ มาแนะนำทุกเดือน

ในขณะที่ Private Channel Card เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกในการจัดกิจกรรม หรือการเข้าร่วมอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง รวมไปถึงการร่วมกันดำเนินงานกับร้านค้าต่างๆ ในการจัดหาส่วนลด ในขณะที่เว็บไซต์ได้ถูกใช้เป็นพื้นที่แบบทูเวย์คอมมิวนิเคชั่น การอัพเดตข่าว รวมไปถึงการสร้างชุมชนขึ้นระหว่างสมาชิก

นอกจากรายได้จัดเก็บจากสมาชิก 600 ต่อปี รายได้ของ “Private Channel จะมาจากคอนเสิร์ต ทริปในต่างจังหวัด โดยใช้ประโยชน์จากสื่อทั้ง 3 ชนิด เป็นสื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้าอยู่ใน “คอมมูนิตี้” ที่คาดว่าจะเพิ่มได้ถึง 1 แสนราย นั่นหมายความว่า บริษัทจะมีรายได้จากโฆษณาจากสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย

ตอนนี้ PC เริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเฉพาะทางได้แก่ นิตยสาร GM หรือ สปอตผ่าน 98.5 FM รวมถึงการทำโรดโชว์ไปตามแหน่งออฟฟิศใหญ่ๆ โดยเริ่มหากลุ่มพันธมิตรที่มีมุมมองเดียวกัน

Website

www.jazzycreation.com
www.privatechannelclub.com