โลกเร่งห้ามสูบบุหรี่

คิวบา เป็นประเทศล่าสุดที่ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและร้านอาหาร หลังจากที่อิตาลีและไอร์แลนด์เพิ่งออกกฎหมายสำคัญฉบับนี้

คิวบา เป็นประเทศผู้ผลิตซิการ์ดีที่สุดในโลก และมีรายได้จากการส่งออกยาสูบและซิการ์ปีละกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การสูบบุหรี่หรือซิการ์ถือเป็นวัฒนธรรมของชาติ มีจำนวนผู้ใหญ่สูบบุหรี่มาถึงสี่ในสิบ แต่ล่าสุดได้ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ที่ทำงาน ร้านอาหาร และห้ามขายบุหรี่ใกล้โรงเรียนด้วย นอกจากนั้นยังห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีซื้อบุหรี่ เพื่อลดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย โดยที่ผ่านมา ชาวคิวบาเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับบุหรี่ปีละ 6,000 คนของประเทศ

กฎหมายสูบบุหรี่ครั้งนี้ ออกโดยรัฐบาล ภายใต้การนำของนายฟิเดล คาสโตร ประธานาธิบดีผู้เลิกบุหรี่มาเกือบยี่สิบปีแล้ว