นักศึกษา ม.ขอนแก่น เยี่ยมชมซีดีจี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “IT Trend Technology” เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารซีดีจีเฮ้าส์