Podcasting วิทยุอินเทอร์เน็ต

คนจำนวนมากหันมาเปิดสถานีวิทยุในบ้านตัวเอง ที่เรียกว่า podcasting ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย โดย พ็อดแคสติ้ง เป็นการบันทึกรายการวิทยุด้วยไฟล์แบบ MP3 และให้ผู้ฟังดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เข้าเครื่องฟังไอป๊อดหรือยี่ห้ออื่นๆ

ทั้งนี้ มีผู้เปิดรายการวิทยุส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตหลากหลายหัวข้อ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายเซ็นเซอร์ใดๆ ด้วยการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Ipodder พ็อคแคสติ้งส่วนใหญ่เป็นการออกอากาศตามความชอบ และไม่มีการแสวงหารายได้ใดๆ มีผู้ดำเนินรายการหรือพ็อดแคสเตอร์บางคนที่มีผู้ติดตามฟังจำนวนถึงห้าหมื่นราย