บ้านกลางน้ำ

โจวจวง หมู่บ้านเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ที่อยู่ห่างจากซูโจวเมืองท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของประเทศจีนราว 1 ชั่วโมง 20 นาทีรถประจำทาง หรือจากเซี่ยงไฮ้ ราว 2 ชั่วโมง

ภายในระยะเวลาของการฟื้นฟูเพียง 10 กว่าปีผลักดันให้หมู่บ้านเล็กๆ ของจีนที่เดิมมีเนื้อที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรนี้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและยุโรป ด้วยสภาพของบ้านเรือน คูคลอง และทิวทัศน์ราวร้อยละ 60 ของโจวจวง ที่ถูกอนุรักษ์และทำนุบำรุงไว้ให้คงสภาพ สมัยราชวงศ์หยวน หมิง และชิง เมื่อหลายร้อยปีก่อน

ไม่เพียงแต่สภาพหมู่บ้าน และทิวทัศน์ ด้วยความสำเร็จทางการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โจวจวงถูกยกให้เป็น No.1 Water Town of China ขณะที่ชาวบ้านราว 4,000 ชีวิตก็เปลี่ยนอาชีพจากการทำการเกษตร จับปลา มาเป็นอาชีพรองรับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังสามารถคงวิถีชีวิตแบบเดิมไว้ได้

ควบคู่กับการเติบโตของเมืองเซี่ยงไฮ้ และเขตพื้นที่เศรษฐกิจทางตะวันออกของจีนที่ติดทะเล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกลางน้ำเล็กๆ แห่งนี้ยังมีอนาคตอีกยาวไกล

Website

www.zhouzhuang.com