เทรนด์เรียนที่ New Zealand


by admin
31-07-2004 00:00:00

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2547 สถานทูตนิวซีแลนด์ ได้จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 ขึ้นที่ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด โดยมี ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ซึ่งปัจจุบัน ร.ต.อ. ปุระชัย มีบุตร 2 คนศึกษาระดับมัธยมอยู่ที่โรงเรียน Cashmere High School เมืองไครซ์เซิรส์

ในงานนี้มีสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ จากนิวซีแลนด์มาร่วมออกบูธหลายแห่งด้วยกัน มีโรงเรียนมัธยม 28 แห่ง โรงเรียนภาษา 6 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ www.educationnz.org.nz ระบุจำนวน นักเรียนที่ถือวีซ่าและใบอนุญาต (permit) เมื่อเดือนมีนาคม 2547 มีนักเรียนไทยรวมทุกระดับชั้นเรียน 1,714 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยม (year 9-15) ซึ่งมีจำนวน 605 คน ทั้งนี้ ตัวเลขล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2547 มีจำนวนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1,893 คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเรียนด้วย

ปิโยรจน์ งามวิไลกร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-การศึกษา สำนักงานพาณิชย์นิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ให้ภาพรวมว่า ปัจจุบันแนวนิยมในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากการเรียนด้าน MBA และวิชาการด้านต่างๆ อาทิ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้ว ปัจจุบันเริ่มมีคนไทยไปเรียนหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นความรู้เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยตนเองมากขึ้น อาทิ Design, Culinary Art, Travel and Tourism, และ Aromatherapy School

Website

www.mynzed.com
www.nzte.govt.nz

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter