เปิดโผตัวเลขคนรวย พฤติกรรมของเมโทรเซ็กช่วล

Media Atlas เป็นชื่อโครงการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งใหม่ที่ Synovate บริษัทด้านวิจัยข้อมูลการตลาดระดับโลกจัดทำขึ้น งานวิจัยจะทำขึ้นทุกไตรมาส เพื่อแข่งขันกับเจ้าเดิม โดยแบ่งเป็น 3 ข้อมูลหลัก 1. จำนวนและลักษณะประชากร แบ่งออกเป็น A, B, C 2. พฤติกรรมของกลุ่ม ABC และ 3. การใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับ ABC

Media Atlas เริ่มต้นจาก สุ่มหาข้อมูลจากพฤติกรรมผู้บริโภค 917 คนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2548 เพื่อหาจำนวนและดูพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม ABC กลุ่มที่มีกำลังซื้อในเชิงการตลาด

จากนั้นจะเริ่มสุ่มประจำทุกไตรมาส เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้ ครั้งละ 200 คน ก่อนมีแผนขยายไปต่างจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ต่อยอดจาก “PAX” งานวิจัยที่ศึกษาข้อมูลของผู้มีฐานะสูง (A+รายได้ต่อครอบครัวมากกว่า 70,000 บาท) ในระดับภูมิภาค 11 ประเทศ โดยผลการวิจัยนี้ได้นำไปใช้ในสื่อข้ามชาติอย่าง BBC CNBC ฯลฯ

– จำนวนและลักษณะประชากร ABC

งานวิจัย PAX พบว่าคนไทย กลุ่มที่มีกำลังซื้อมากที่สุดอยู่ในระดับ A+คิดเป็น 958,000 คน (25-64 ปี) ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิมที่ถูกนำเสนอไว้จากบริษัทอื่นทำไว้ 800,000 คน ซึ่ง Synovate เห็นว่าต่ำกว่าความจริงเกินไป

Media Atlas เป็นงานวิจัยต่อเนื่องจาก PAX ที่ติดตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคสื่อต่างๆ ในกลุ่มผู้มีฐานะระดับบนของกรุงเทพฯ (เน้นกลุ่ม ABC – อายุ 18 ถึง 64 ปี และมีรายได้ในครอบครัวมากกว่า 20,000 บาท) ร่วมกับ Media Agency Club (MAC) ในการนำเสนอผลไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับเอเยนซี่ต่างๆ คิดเป็นประชากรราว 4.163 ล้านคน ด้วยวิธีวิจัยแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์ (CATI) แทนการสุ่มเดินเก็บข้อมูลตามบ้าน

กลุ่มสังคม A
รายได้ครอบครัว >50,000
แบบเดิม 14%
มีเดียแอตลาส 31%

กลุ่มสังคม B
รายได้ครอบครัว 40,000 – 49,999
แบบเดิม 7%
มีเดียแอตลาส 9%

กลุ่มสังคม C
รายได้ครอบครัว 20,000 – 39,999
แบบเดิม 33%
มีเดียแอตลาส 35%

กลุ่มสังคม DE
รายได้ครอบครัว แบบเดิม 46%
มีเดียแอตลาส 25%

รวม แบบเดิม :100% มีเดียแอตลาส :100%

คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทำงานเต็มเวลา รองลงมาเป็นอาชีพแม่บ้าน (11%) และกว่าครึ่งหนึ่ง (58%) จบการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

– พฤติกรรมของกลุ่ม ABC

พฤติกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

58% ของผู้ถูกสำรวจจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการเงินภายในบ้าน
76% มีแผนการเก็บออมเงินเป็นประจำ
28% ของเพศชาย และ 20% ของเพศหญิงมีหนี้ส่วนบุคคลกับธนาคาร
42% ของกลุ่มสังคมระดับเอบีซี เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่เพศชายเป็นเจ้าของมากกว่าเพศหญิงที่ 50% เทียบกับ 36% ตามลำดับ
36% มีบัตรเครดิตใช้ เป็นซิตี้แบงก์สูงสุดนับเป็นแชร์ราว 21%

– เทรนด์ Metrosexual

ผู้ชาย 20% ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวขึ้น
ผู้ชาย 14% ใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
ผู้ชาย 5% ใช้แป้งผัดหน้า
ผู้ชาย 14% ใช้ลิปสติก

– การใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับ ABC

พฤติกรรมเกี่ยวกับสื่อที่เจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ (ABC)
73% อ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
40% ชอบพลิกดูโฆษณาในนิตยสาร

– นิตยสารที่อ่าน

นิตยสารสำหรับผู้หญิง : ผู้หญิง 50% / ผู้ชาย 20%
นิตยสารตกแต่งบ้าน : ผู้หญิง 29% / ผู้ชาย 27%
นิตยสารสุขภาพ : ผู้หญิง 22% / ผู้ชาย 12%
นิตยสารครอบครัว : ผู้หญิง 20% / ผู้ชาย 11%
นิตยสารยานยนต์ : ผู้หญิง 7% / ผู้ชาย 29%
นิตยสารสำหรับผู้ชาย : ผู้หญิง 7% / ผู้ชาย 14%

– ปัจจุบันประเทศไทยคิดงบการใช้สื่อโฆษณาโดยสัดส่วนเป็น

โทรทัศน์ 54%
หนังสือพิมพ์ 25%
วิทยุ 9%
นิตยสาร 6%
สื่อกลางแจ้ง 5%
โรงภาพยนต์ 1%

ยอดค่าใช้จ่ายการโฆษณาของประเทศไทยในปี 2004 เป็นเงิน 88 พันล้านบาท ส่วนแบ่งของการลงโฆษณาในนิตยสารคิดเป็น 6% ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งหมด ขณะที่ในฮ่องกง การลงโฆษณาในนิตยสารคิดเป็น 14% และในยุโรปตัวเลขสูงถึง 25%

Did you know?

Company Profile

Synovate เป็นบริษัทภายใต้ Aegis Group plc อีจีส กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกในธุรกิจด้านสื่อ และการวิจัยการตลาด มีพนักงานประมาณ 8,000 คน ครอบคลุมมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของลอนดอน (AGS.L) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท กลุ่มแรกได้แก่ Aegis Media ซึ่งมีบริษัทในเครือคือ Carat, Vizeum, MMA and Posterscope และธุรกิจหลากหลายที่เกี่ยวกับสื่อ กลุ่มที่สอง คือ Synovet ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ