Pure Lite นวัตกรรมความหวาน

การันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศจากเวทีการแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลก Global MOOT CORP? ครั้งล่าสุดเมื่อ 8 พฤษภาคม 2548 ซึ่ง University of Texas at Austin จัดขึ้นทุกปี โดยมีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก 30 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ละทีมมาจาก Top MBA Programs ไม่ว่าจะเป็น MIT, Harvard, Kellog รวมถึงทีมชนะเลิศจากเวที MOOT CORP? ระดับภูมิภาคในยุโรป ออสเตรเลีย และละตินอเมริกา

ไอเดียธุรกิจการผลิตสารให้ความหวาน Pure Lite ภายใต้ชื่อบริษัท idyll Life จำกัด ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีที่มาจากสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มมีคนรู้จักที่เชียงราย ซึ่งมีการปลูกหญ้าหวานจำนวนมากและแปรรูปขายในรูปใบแห้ง เมื่อศึกษาข้อมูลมากขึ้นก็พบว่ามีการใช้พืชตัวเดียวกันนี้ผลิตสารให้ความหวานในระดับอุตสาหกรรมแล้วในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา การทำแผนธุรกิจของนักศึกษากลุ่มนี้จึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น จนถึงวันนี้นับย้อนไปก็ใช้เวลาถึง 1 ปีเต็มทีเดียว

หัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ นอกเหนือจากศักยภาพในการผลิตและการตลาดแล้ว อยู่ที่การรักษาลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ โดย Pure Lite สกัดจากหญ้าหวานพันธุ์ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ มีส่วนประกอบสารให้ความหวานที่ชื่อ Rebaudiana-A หรือ R-A สูงกว่าพันธุ์อื่น และใช้กรรมวิธีสกัดแบบใหม่ที่ขจัดสารรสขม Stevioside ออกได้ โดยไม่ใช้เมธานอลซึ่งเป็นอันตรายสำหรับการบริโภคที่พบในวิธีการสกัดทั่วไป ด้วยคุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้ Pure Lite จึงเป็นสารให้ความหวานที่มีปริมาณ R-A บริสุทธิ์สูงถึง 95% ทำให้ได้ความหวานสูงถึง 300 เท่าของน้ำตาล ปราศจากแคลอรี และไม่มีรสขม

การวางแผนการตลาดของ idyll Life มุ่งเป้าไปที่สินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนา Pure Lite ป้อนอุตสาหกรรม โดยเน้นที่ตลาดกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทเป็นตลาดแรก ซึ่งก่อนไปคว้าความสำเร็จในเวที Global Moot Corp? ก็ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่ปราศจากน้ำตาล (Sugar Free) และมีผู้ประกอบการหลายรายตกลงจะนำ Pure Lite ไปทดลองใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อทำตลาดในประเทศและตลาดส่งออกแล้ว

ทั้งนี้ทั้งนั้น เงินรางวัลจาก 2 เวทีการแข่งขันที่ idyll Life กวาดมาได้ ก้อนแรก 12,500 เหรียญสหรัฐ จากเวที Asia Moot Corp ที่ม.ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2548 บวกกับ 183,500 เหรียญสหรัฐ ที่ได้จากเวที Global Moot Corp? ก็ยังไม่เพียงพอให้สายการผลิตเริ่มเดินเครื่องได้ เพราะตามแผนต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 1,000,000 เหรียญสหรัฐ แต่ด้วยศักยภาพทางธุรกิจของตัวผลิตภัณฑ์เอง ย่อมดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาได้ไม่ช้า

และสำหรับ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ปลุกปั้นนักศึกษากลุ่มนี้ นี่ย่อมนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ผู้บริหารของ ม.ธรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ Global MOOT CORP? ที่ The University of Texas at Austin และส่งให้หลักสูตรการบริหารการตลาดของที่นี่ ขึ้นทำเนียบหลักสูตรชั้นนำที่สามารถปั้นนักธุรกิจได้อย่างเห็นจริง

PROFILE – idyll Life

– ทวิภัทร เทศประทีป Vice President of Operation ของโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Strategic After Sales Marketing Manager บริษัท Daimler Chrysler (Thailand) Co., Ltd รับผิดชอบวางแผนพัฒนางานในด้านการบริการและการตลาดหลังการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz ทั่วประเทศ

– ปิตินภา รักษ์ไชยวรรณ Vice President of Product Development ของโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Project Manager 71 Design & Decorate Co., Ltd เป็นผู้ดูแลและวางกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำจากต่างประเทศ

– สุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง Vice President of Marketing ของโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิจัยการตลาด At Vantage Co., Ltd. มีประสบการณ์การทำวิจัยการตลาดทั้งในภาคธุรกิจและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– พรพรรณ วิศิษฏ์วุฒิกุล ตำแหน่ง Vice President of Sales ของโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขานิเทศศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543 เริ่มงานในวงการโฆษณากับ Dentsu Thailand Co., Ltd ปัจจุบันทำงานกับ McCann Worldgroup Co., Ltd

– วรรณวิภา ธีระโสภณ ตำแหน่ง Vice President of Finance ของโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท 3M (Thailand) Co., Ltd. และทำหน้าที่ประสานงานการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท 3M กับบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์

หญ้าหวาน (Stevia)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stevia rebaudiana Bertoni
ลักษณะ : ไม้ล้มลุกอายุประมาณ 3 ปี เป็นพุ่มเตี้ย สูง 30-90 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกกลับ ขอบใบหยัก มีดอกช่อสีขาว
สรรพคุณเด่น : ใบมีสารหวาน ซึ่งหวานกว่าน้ำตาลทราย 250-300 เท่า แต่ไม่ทำให้อ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่ต้องการคุมน้ำหนัก
วิธีใช้ในครัวเรือน : ใช้ใบแห้งใส่แทนน้ำตาล ไม่ควรใส่มากเพราะมีรสหวานมาก
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : ชาซอง
ราคาขาย ประมาณ กิโลกรัมละ 450 บาท

ที่มา : มูลนิธิสุขภาพไทย