ชุดรับปริญญาที่ unique ที่สุดในโลก

สีสันในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นคงไม่พ้น Hakama ซึ่งเคยใช้เป็นเครื่องแบบ นักเรียนเมื่อร่วมร้อยปีก่อน Hakama ประกอบด้วยผ้่าสองชิ้นตัดเย็บเป็นเสื้อตัวบน กับกางเกงทรงกระบอกขาใหญ่ ซึ่งต่างจาก Kimono ที่ใช้ผ้าเพียงผืนเดียว

ทุกวันนี้หาบัณฑิตชายที่จะใส่ Hakama มารับงานปริญญาได้น้อยเต็มที เนื่องมาจาก Hakama ของผู้ชายมีความยุ่งยากในการสวมใส่ อีกทั้งมีราคาแพงเมื่อเทียบกับ Hakama ของผู้หญิง ทำให้เทรนด์ของชุดรับปริญญาที่นี่คือบัณฑิตชายสวมชุดสูทสากลและบัณฑิตหญิง (ส่วนใหญ่) ใส่ชุด Hakama