จุดเปลี่ยนธุรกิจอสังหาฯ

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ต้องถือว่ามีรากฐานมาจากอดีต แต่มีการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก อาจเนื่องมาจากการแข่งขันที่มีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมการอยู่อาศัย มุมมองต่อสิ่งต่างๆ หรือความรวดเร็วของเทคโนโลยี ก็สุดแล้วแต่ล้วนเป็นผลทำให้การดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้วย

ยกตัวอย่างการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างจากอดีตก่อนวิกฤตเศรษฐกิจอย่างมากมาย และยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกในปี สองปีข้างหน้า การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอดีตมักให้ความสำคัญกับทำเลค่อนข้างมาก เพราะเราทำแบบนี้กันทุกคนและถูกสอนมาแบบนี้ตลอดมา การทำธุรกิจจึงหาแต่ทำเลที่ดี ละเลยพฤติกรรมผู้บริโภค ทำอะไรก็ขายได้ ทุกบริษัทเหมือนกันหมดขายได้ขายดีจนวันหนึ่งเราประสบกับปัญหาที่แท้จริง จึงรู้ว่าเราทุกคนไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำมาตลอด

จนวันนี้การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากเราไม่เห็นว่าทำเลจะเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเสมอไป ดังเช่นที่ผ่านมา เราเริ่มหาทำเลที่พอทำธุรกิจได้ นั่นทำให้ต้นทุนการทำไม่สูงมากเกินไป และเรายังให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น มีการทำวิจัยมากขึ้นว่าผู้บริโภคคิดอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร และทำไมถึงเป็นอย่างนั้น และจะปรับเปลี่ยนในอนาคตไปอย่างไร ทั้

งหมดนี้นำไปสู่การเข้าใจในการออกแบบที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน เป็นต้น สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดโดยเป็นการแตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคเริ่มแยกแยะผู้ประกอบการได้ชัดเจนมากขึ้น (ผู้บริโภคมีการหาข้อมูลมากขึ้น)

กล่าวโดยสรุปก็คือ

1. ปัจจัยที่มีผลในอดีตเริ่มไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอีกต่อไป

2. มีการให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เน้นการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นโดยต้นทุนต่ำลง

3. มีการพัฒนารูปแบบสินค้ามากขึ้น สร้างความแตกต่างอย่างมีประโยชน์ในตลาด

4. มีการติดตามผู้บริโภคตลอดเวลาแม้ว่าจะทำการซื้อไปแล้วก็ตาม ให้บริการหลังการขาย

5. มีการวิ่งเข้าสู่การให้บริการครบรูปแบบกับผู้บริโภคมากขึ้น มีการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคโดยทำตัวเป็นที่ปรึกษาการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่นเตรียมความพร้อมขณะเริ่มซื้อ การจัดหาสินเชื่อให้ การขนย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ขณะเดียวกันการบริหารองค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เช่น

1. การบริหารองค์กรในโครงสร้างที่กระชับและคล่องตัวมากขึ้น

2. การพิจารณาปัจจัยที่มีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจอยู่สม่ำเสมอ เช่น การใช้ทุนในการธุรกิจมากขึ้นลดหนี้สินลง หาเงินทุนในการทำงานที่มีต้นทุนต่ำ มีความเสี่ยงน้อย มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่รกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำธุรกิจเช่นการให้สินเชื่อผู้บริโภคเอง เพราะเข้าใจผู้บริโภคดี

3. มีการให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น จากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกมากและไม่ยอมหยุดนิ่งของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ก็ไม่มีข้อยกเว้น ใครที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีจุดยืนของตนเอง ไม่มีความแตกต่าง ก็ต้องออกจากธุรกิจไป นั่นเป็นกฎของการดำเนินธุรกิจ และนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นและกำลังปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งการปรับเปลี่ยนองค์กร รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อผู้ทำงานและการแสดงความคิดเห็น การปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน การพัฒนาบุคลากร การให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นลำดับหนึ่ง การพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างและการบริการ การบริหารปัจจัยที่มีความเสี่ยง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเพื่อการนำสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่าบ้านไม่เป็นแค่ อิฐ หิน ปูน ทราย เท่านั้น บ้านเป็นมากกว่านั้น เมื่อรวมผู้อยู่อาศัยเข้าไป

หมายเหตุ

ปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทวังทองกรุ๊ป จำกัด เป็นน้องชายแท้ๆ ของ โกศล เจษฎาวรางกูล ผู้บุกเบิกวังทองกรุ๊ปเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ถือเป็นคนรุ่นที่ 3 ของ “วังทองกรุ๊ป” เข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารเมื่อต้นปี 2547 ที่ผ่านมา กำลังเป็นดาวดวงใหม่ของวงการพัฒนาที่ดิน และติดอันดับ Top Ten Young Executive ที่ผู้อ่าน POSITIONING โหวตเข้ามาเมื่อเดือนธันวาคม 2547

เขาเข้ามาดูแลฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอดี แต่วิกฤตกลับสร้างโอกาสให้ เพราะตอนนั้นในตลาดไม่มีสินค้า แต่ยังมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่ต้องการซื้อบ้าน วังทองจึงอาศัยจังหวะเปิดโครงการใหม่ ซึ่งจากจุดนั้นทำให้วังทองกรุ๊ปเติบโตแบบก้าวกระโดด และพัฒนามาถึงขั้นเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปัจจุบัน “วังทองกรุ๊ป” กำลังวาง positioning ตัวเองใหม่ ให้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นเรื่องความทันสมัย มีดีไซน์ ทั้งแบบบ้านและฟังก์ชันภายใน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่างานวิจัยกับงานออกแบบกลายเป็นจุดแข็งของค่ายนี้ไปแล้ว