Big event

ถึงแม้ว่าอารยธรรม “ฝรั่งเศส” เข้ามาในเมืองไทยกว่า 3 ศตวรรษ ทว่าขอบข่ายการรับรู้และการยอมรับของคนไทยส่วนใหญ่ยังคงนึกถึงแต่ศิลปะชั้นสูงเพียงไม่กี่สาขา เมื่อเป็นเช่นนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจึงระดมสรรพบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสลุกขึ้นมาจัดเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส หรือที่เรียก “La Fete” อย่างยิ่งใหญ่ ขึ้นเป็นปีที่สอง

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่เยาวชน ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ เพราะแต่เดิมฐานลูกค้าวัฒนธรรมฝรั่งเศสมักเป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มชนชั้นสูง ซึ่งเป็นเพียงวงแคบๆ และมักเสพสินค้าเป็นดนตรีคลาสสิก การแสดงบัลเลต์ และไวน์ชั้นดี แต่ทว่ากิจกรรมในปีแรกยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเยาวชนนัก เพราะภาพรวมยังเน้นที่ศิลป์ชั้นสูงเข้าใจยาก เช่น บัลเลต์ นาฏลีลา ขณะที่อาหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พอเข้าใจได้กลับเข้าถึงยากเพราะจัดที่โรงแรมโอเรียนเต็ล

มาปีนี้ La Fete 2005 ขยายพรมแดนวัฒนธรรมฝรั่งเศสไปสู่ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “Designer’s Week” ซึ่งขนเอาสินค้าของดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสชั้นแนวหน้าระดับโลกมาจัดแสดง เช่น Philipe Starck, Christophe Pillet, Patrick Norguet ฯลฯ เพื่อโปรโมตอารยธรรมด้านดีไซน์ของฝรั่งเศส รวมถึงเพื่อแสดงศักยภาพสินค้าสัญชาติฝรั่งเศสที่มีดีไซน์ ไม่แพ้ชาติอิตาลี

นิทรรศการ Designer’s Week ดูจะเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจจากเยาชนอย่างมาก ก็คงต้องยกความดีให้กับประธาน ธีรธาดา แห่งนิตยสาร Art4D เจ้าภาพร่วม ซึ่งมีส่วนเลือกกิจกรรม และสถานที่จัดงานได้อย่างน่าสนใจ และโดนใจวัยรุ่นไม่น้อย อันได้แก่ Playground!, Sky walk-Central World และ TK Park

…จากความสำเร็จในปีที่ 2 ซึ่งวัดด้วยระดับความสนใจจากวัยรุ่นและประชาชนทั่วไป ก็คาดได้ว่า La Fete ปีหน้าจะยิ่งคึกคักและมีสีสันกว่านี้ โดยเฉพาะกับโปรเจกต์น้องใหม่อย่าง Designer’s Week ซึ่งประธานให้คำมั่นว่า “ปีหน้าจะนำ Phillip Starck มาปรากฏโฉมให้นักออกแบบไทยได้สัมผัส”