Street Updated

หน้าร้อนของประเทศสเปน แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ เพียงสามเดือน แต่ก็มีสีสันไม่น้อย เรื่องราวของแฟชั่นหน้าร้อนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสาวๆ สเปน ทุกคนใช้เวลาช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาในการปรับปรุงรูปร่างและเสริมสร้างบุคลิกภาพ การเข้าฟิตเนสทุกวันเป็นกิจกรรมที่นิยมกันมาก และรอหน้าร้อน ที่จะเป็นเสมือนเวทีกลางเพื่อจะแสดงผลงาน และความภูมิใจที่ได้อดทนทำมาตลอดฤดูหนาว

เวทีกลางที่พูดถึงก็คือ ถนนคนเดิน หรือที่เรียกว่า peat?n (เปอาทอล) ในฤดูร้อน กลางวันจะยาวกว่ากลางคืน โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นๆ ค่ำๆ จะเป็นช่วงเวลาที่มีบรรยากาศดีที่สุด peat?n จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน

ที่นำมาเสนอนี้เป็นภาพแฟชั่นหน้าร้อนของบรรดาเหล่านักศึกษา บนถนนในเมืองซาลามังก้า ที่มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสเปน (เป็นแฟชั่นจริงๆ ไม่ใช่ในหนังสือ หรือในตู้โชว์)