Highlight BIG 2004

20-24 เม.ย. ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการส่งออกเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่อีกครั้ง คือ Bangkok International Gift & Houseware Fair 2004 หรือที่เรียกสั้นๆว่า “งานบิ๊ก” ซึ่งครั้งนี้บิ๊กสมชื่อ เพราะย้ายสถานที่จาก BITEC ไปที่ IMPACT เมืองทองธานี ด้วยเนื้อที่กว่า 60,000 ตร.ม. และจำนวนคูหาเพิ่มขึ้นราว 600 คูหา เป็น 2,500 คูหา

สำหรับไฮไลต์ของงานคงเป็นพื้นที่ส่วนกลางไม่ไกลจาก Design Hall ซึ่งเป็นโซนที่ผู้คนหนาแน่นที่สุด บริเวณดังกล่าวจะมีจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยรุ่นใหม่ 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “Young & Talent Thai” ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้

“Young & Talent Thai” เป็นโครงการที่จัดโดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกรมส่งเสริมฯ โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมทักษะเชิงธุรกิจค้าขายให้นักออกแบบไทย หรือจะเรียกว่าสร้าง “Marketing & Business Concept” ให้นักออกแบบไทยซึ่งมีศักยภาพทางการดีไซน์ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเตรียมตัวให้ทั้งเขาและเธอสามารถเป็นเจ้าของกิจการหรือ SME ที่มีประสิทธิภาพ

พื้นที่ใกล้กันยังมีโซนแสดงผลงานจากโครงการ “Design Concept” ซึ่งเป็น workshop ที่นำบริษัทผู้ผลิตสินค้ามาเป็นผู้สนับสนุนวัสดุ (ซึ่งมีอยู่แล้ว) ให้กับนักออกแบบใช้ออกแบบสินค้าหรือ product line ใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด “Form Follow Function” หรือ “Multi-functioned products” ซึ่งให้อิสระแก่ผู้ซื้อได้ใช้สินค้าในวิถีทางของตนเอง โดยโครงการนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากนิวยอร์คมาเป็นที่ปรึกษา

เดินไปรอบงานยังได้เห็นสีสันอื่นๆ โดยเฉพาะจากความหลากหลายทางเชื้อชาติที่กรมส่งเสริมฯ ได้จัดพื้นที่ไว้ให้ทั้งผู้ประกอบการจาก ลาว พม่า เวียดนาม จีน และประเทศแถบเอเชียใต้ แม้การซื้อขายไม่คึกคักแต่ก็มีผู้สนใจเข้าไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านตัวสินค้าอยู่ไม่น้อย