บริสเบน อดีต ปะทะ อนาคต

ที่บริสเบน ตึกสำนักงานของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลล้วนมีรูปลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับของตนเอง โดยอาจจะเป็นตึกที่สร้างใหม่แล้วเสริมเติมแต่งให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง หรืออาจจะใช้ตึกเก่าแก่ที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นสำนักงาน โดยยังคงรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเมื่อครั้งในอดีตกาล บนถนนธุรกิจกลางเมืองบริสเบนจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายของสำนักงานทั้งเก่าและใหม่ เหมือนเล่าเรื่องย้อนอดีตไปจนถึงอนาคต ภาพใจกลางธุรกิจของเมืองบริสเบนของผู้พบเห็นจึงให้ความรู้สึกย้อนกลับไปสมัยอดีต ในขณะเดียวกัน ก็ให้ภาพอนาคตที่สดใสกำลังรออยู่เบื้องหน้า