ชาติ กอบจิตติ นักเขียนดับเบิลซีไรต์คนแรกของไทย

นักเขียนดับเบิลซีไรต์คนแรกของไทย จากเรื่อง คำพิพากษา และ เวลา ซึ่งวันนี้เขารับบทบาทเป็นคุณครูผู้แนะนำการเขียนอยู่ที่บ้านไร่บนรอยต่อ 3 จังหวัดบ้านเกิด และยังเปิดสำนักพิมพ์ของตัวเองใช้ชื่อว่า “หอน” โดยมีโลโก้สำนักพิมพ์เป็นรูปหมา เรื่องสั้นเรื่องแรกคือ “นักเรียนนักเลง” ตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ ของโรงเรียนวัดปทุมคงคา เมื่อปี 2512 เรื่อง “ผู้แพ้” ได้รับรางวัล “ช่อการะเกด” ปี 2522 ผลงานอื่นๆ เช่น ทางชนะ, มีดประจำตัว, นครไม่เป็นไร เป็นต้น ปัจจุบันพำนักในไร่รอยต่อระหว่างจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตร