พาที สารสิน ซีอีโอ มาร์เก็ตติ้ง

ปีนี้ “พาที สารสิน” ในฐานะ CEO ของ “นกแอร์” สายการบินต้นทุนต่ำรายที่ 3 ของไทย ได้รับเลือกจากผู้อ่านนิตยสาร POSITIONING ให้เป็น Young Executive เป็นลำดับที่ 5 โดยไต่ขึ้นมาจากอันดับที่ 10 เมื่อปีก่อน ทั้งนี้คงเป็นเพราะความเข้มข้นในบทบาทการเป็น CEO นกแอร์ของพาทีที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนปี

ความท้าทายในธุรกิจสายการบินปีนี้คงอยู่ที่ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองที่เลี่ยงไม่ได้ “พาที”เลือกจัดการความท้าทายนี้ด้วยวิธี “คิดนอกกรอบ” เหมือนปีแรก เช่น “โฆษณาลอยฟ้า” ซึ่งเป็นการจับมือกับ Oh My! บริษัทสร้างสื่อโฆษณาบนเครื่องบิน ดูจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความคิดนอกกรอบที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเพิ่มช่องหารายได้ให้นกแอร์เป็นการชดเชยต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ด้วยความสนใจในเทคโนโลยีของพาที ยังเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาอยากผลักดัน “นกแอร์” ให้เป็นสายการบินโลว์คอสต์ไฮเทค ซึ่งเห็นชัดขึ้นในปีนี้ เช่น การเพิ่มธนาคารพันธมิตรในการชำระค่าตั๋วผ่านเอทีเอ็มของ ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงเทพ การนำระบบ SMS มาใช้คอนเฟิร์มการจองและซื้อตั๋วออนไลน์ สอบถามเที่ยวบินและราคา รวมทั้งบริการจองตั๋วผ่านอุปกรณ์โมบาย เช่น PDA มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า

พาที บอกว่า สิ่งสำคัญที่นกแอร์ลงทุนไปกับบริการเหล่านี้ก็คือ “นวัตกรรม” ที่นำมาใช้ต่อยอดระบบจัดการแบบเดิม ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวก็คือ ความคิดนอกกรอบ อันเป็นคาแร็กเตอร์ที่เขาตั้งใจปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของนกแอร์ให้ได้ในชั่วการเป็น CEO ของเขา

ในการสร้างแบรนด์ พาทียอมอุทิศตัวเป็นเครื่องมือการตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดให้กับแบรนด์นกแอร์ เช่น การพากย์สปอตวิทยุ “ขอโทษและขอบคุณชาวไทย” ในวาระครบ 9 เดือน การเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้แคมเปญของนกแอร์ ด้วยความเชื่อที่ว่า “การสร้างความมั่นใจโดยผู้บริหารเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างแบรนด์ ที่แสดงถึงความจริงใจและเรียกคะแนนนิยมในแบรนด์ได้ด้วย”

จากการนั่งในเก้าอี้ CEO ของนกแอร์มาร่วมปีครึ่ง พาทีสรุปถึงบทเรียนที่ได้รับว่า “การบริหารสายการบินมีความซับซ้อนในเทคนิคการทำงานมากมาย แต่บนความซับซ้อนนั้น หัวใจในการบริการอยู่ที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเดินทางอย่างราบรื่น ขณะที่หัวใจในการสร้างแบรนด์อยู่ที่จะทำอย่างไรที่จะเสนอสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

Profile

Name : พาที สารสิน (ดุ๋ง)
Age : 43 ปี
Education :
– ปริญญาโทด้าน Mass Communication Film and Video จาก American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ปริญญาตรีด้าน Business Administration and Computer Science จาก Clark University, Massachusett ประเทศสหรัฐอเมริกา
– มัธยม Kings School เมือง Canterbury ประเทศอังกฤษ
Career Highlights :
2547 – ปัจจุบัน CEO ของนกแอร์ และประธานบริหาร บริษัท Bates & 141 (Thailand)
2542 – 2547 MD & CEO ของบริษัท 141 Thailand
2535 – 2547 MD & CEO ของ Bates Advertising Thailand
2534 – 2535 GM บริษัท Multi Media Orbit (Bangkok)
2532 – 2535 Creative Director ของบริษัท SPA Advertising (Bangkok)
Family :
สถานภาพโสด บิดาคือ อาสา สารสิน และมารดาคือ ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน มีพี่น้องรวม 3 คน