ยังชัดไม่เท่ากัน

อันที่จริง ฐานข้อมูลของ Google Earth ยังไม่สมบูรณ์เสียทีเดียวนัก เพราะภาพหน้าจอยังชัดไม่เท่ากันในทุกพื้นที่ แต่ทยอยอัพเดตเรื่อยๆ ในทุกเดือนที่ผ่านมา (ความชัดหรือไม่ชัดนี้ ไม่เกี่ยวกับบริการฟรี หรือเก็บสตางค์เพราะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด)

แต่ก็ยังเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเช่น Virtual MSN ของไมโครซอฟท์ ที่ยังห่างมากในเรื่องความละเอียด ข้อมูล และความน่าสนใจ